Δαπέδου & Πορτατίφ 3


<<  Προηγούμενη      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      Επόμενη  >>  

                                                                                            ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ                                                                                                     GA
                       ΚΩΔ. WOOD STIV                                                           ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                       ΤΙΜΗ    135 €                                                                    ΤΙΜΗ  .....                                                                                     GA
                 ΚΩΔ. RATTAN ΒΑΣΗ            ΚΩΔ. RATTAN ΚΕΦΑΛΗ  30            ΚΩΔ.RATTAN ΚΕΦΑΛΗ 50 
                 ΤΙΜΗ  37 €                              ΤΙΜΗ  38 €                                         ΤΙΜΗ  79 €


                                                                                GA
                      ΚΩΔ. WOOD PEND                                         ΚΩΔ. WOOD SYROS
                      ΤΙΜΗ  56 €                                                        ΤΙΜΗ  42 €


                                                                            GA
                       ΚΩΔ. ΗΕR                                                          ΚΩΔ. ΗΙΜ
                       ΤΙΜΗ  32 €                                                          ΤΙΜΗ  32 €


                                                                                        GA
                        ΚΩΔ. WOOD ΚΟΡΝΙΖΑ SMALL                    ΚΩΔ. WOOD ΚΟΡΝΙΖΑ BIG
                        TIMH  37 €                                                       ΤΙΜΗ  39 €

                       ΚΩΔ. WOOD ARETI
                       ΤΙΜΗ  30 €

                                                                                  GA
                        ΚΩΔ. WOOD ΤΡΙΓΩΝΟ                                     ΚΩΔ. WOOD FIRST
                        ΤΙΜΗ  109 €                                                        ΤΙΜΗ  42 €                                                                                 GA
                        ΚΩΔ. F009  ΒΑΣΗ                                                  ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                        ΤΙΜΗ  118 €                                                            ΤΙΜΗ  ....


                                                                                  GA
                        ΚΩΔ. Τ008 ΒΑΣΗ                                          ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                        ΤΙΜΗ  60 €                                                      ΤΙΜΗ  ...


                                                                                   GA
                        ΚΩΔ. WOOD PRIMO                                        ΚΩΔ, ΚΑΠΕΛΟ
                        ΤΙΜΗ  48 €                                                         ΤΙΜΗ  ....
                                                                               GA
                         ΚΩΔ. WOOD  PRIMO                                      ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                         ΤΙΜΗ  135 €                                                     ΤΙΜΗ  ....


                                                                               GA
                       ΚΩΔ. WOOD KYVOS  ΑΠΛΙΚΑ                  ΚΩΔ. WOOD KYVOS ΠΟΡΤΑΤΙΦ
                       ΤΙΜΗ  38 €                                                    ΤΙΜΗ  72 €


                                                                            GA
                      ΚΩΔ. WOOD RONDO ΟΡΟΦΗΣ / ΕΠΙΤΟΙΧΟ           ΚΩΔ. WOOD RONDO ΠΟΡΤΑΤΙΦ
                      ΤΙΜΗ   49 €                                                                 ΤΙΜΗ  .....


                                                                             GA
                   ΚΩΔ. WOOD ΡΟΜΒΟΣ         ΚΩΔ. WOOD SQUARE         ΚΩΔ. WOOD ARETI ΠΟΡΤΑΤΙΦ
                   ΤΙΜΗ  49 €                             ΤΙΜΗ  50 €                              ΤΙΜΗ  30 €
                                                                            GA
                         ΚΩΔ.WOOD POROS                                ΚΩΔ. WOOD POROS ΠΟΡΤΑΤΙΦ
                         ΤΙΜΗ  64 €                                                 ΤΙΜΗ  58 €


                                                                        GA
                        ΚΩΔ. WOOD LARI                                 ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                        ΤΙΜΗ  142 €                                            ΤΙΜΗ  .....


                                                                         GA
                      ΚΩΔ. WOOD LARI                                      ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                      ΤΙΜΗ  142 €                                                 ΤΙΜΗ  ....

                                                                              GA
                         ΚΩΔ. WOOD ZERO              ΚΩΔ. WOOD APOLLO         ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                         ΤΙΜΗ  115 €                           ΤΙΜΗ  130 €                           ΤΙΜΗ  ....

                                                                                       GA
                         ΚΩΔ. WOOD APOLLO                      ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                         ΤΙΜΗ  130 €                                        ΤΙΜΗ  .....

                                                                              GA
                          ΚΩΔ. WOOD LOLA                              ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                          ΤΙΜΗ  142 €                                          ΤΙΜΗ  .....

                                                                       GA
                          ΚΩΔ. WOOD DELTA FLOOR                    ΚΩΔ. WOOD DELTA TABLE
                          ΤΙΜΗ  115 €                                                ΤΙΜΗ  69 €

                         ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΑ
                         ΤΙΜΗ  ....

                          ΚΩΔ. WOOD DEPI                                    GA
                          ΤΙΜΗ  58 €


                            ΚΩΔ. WOOD ATHINA                                         GA
                            TIMH  57 €


                                                                        GA
                          ΚΩΔ. WOOD CROSS                         ΚΩΔ. WOOD CUBO
                          TIMH  98 €                                           ΤΙΜΗ  42 €

                          ΚΩΔ. WOOD RICO                             ΚΩΔ. WOOD FIRST
                          TIMH  47 €                                           ΤΙΜΗ  42 €


                                                                                  GA
                         ΚΩΔ. WOOD SHADE             ΚΩΔ. WOOD FINO          ΚΩΔ. WOOD FIESTA
                         ΤΙΜΗ  54 €                              ΤΙΜΗ  36 €                        ΤΙΜΗ  58 €


                                                                              GA
                            ΚΩΔ. WOOD PONTI                                  ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                            ΤΙΜΗ  140 €                                                 ΤΙΜΗ  ....

                                                                             GA
                      ΚΩΔ. WOOD PONTI  ΑΝΘΡΑΚΙ                     ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                      ΤΙΜΗ  140 €

                                                                             GA
                          ΚΩΔ. ELISA D30                    ΚΩΔ. ELISA D50                 ΚΩΔ. ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
                         ΤΙΜΗ  32 €                               ΤΙΜΗ  42 €                            ΤΙΜΗ  72 €

                        ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΡΤΑΤΙΦ
                         ΤΙΜΗ  .....

                                                                               GA
                            ΚΩΔ. MARIALENA                                      ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                            ΤΙΜΗ  170 €                                                  ΤΙΜΗ   ,.....

                                                                           GA
                          ΚΩΔ. MARIALENA ΑΜΠΑΖΟΥΡ           ΚΩΔ, MARIALENA ΣΤΥΛΟΣ
                          ΤΙΜΗ  72 €                                              ΤΙΜΗ  170 €

                           ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΑ
                           ΤΙΜΗ  .....

                         ΚΩΔ. CAROL                                               GA
                         TIMH  44 €

                                                                             GA
                             ΚΩΔ, RATTAN  ΒΑΣΗ                                ΚΩΔ. RATTAN  ΚΕΦΑΛΗ
                             ΤΙΜΗ  45 €                                                   ΤΙΜΗ  25 €                                                                               GA
                         ΚΩΔ. RATTAN ΒΑΣΗ            ΚΩΔ, RATTAN ΚΕΦΑΛΗ         ΚΩΔ. RATTAN TABLE
                         ΤΙΜΗ  63 €                              ΤΙΜΗ  25 €                                ΤΙΜΗ  38 €

                                                                       GA
                          ΚΩΔ. RATTAN ΒΑΣΗ           ΚΩΔ. RATTAN ΚΕΦΑΛΗ       ΚΩΔ. RATTAN 30
                          TIMH  63 €                             ΤΙΜΗ  25 €                               ΤΙΜΗ  39 €


                                                                              GA
                         ΚΩΔ. RATTAN ΒΑΣΗ                                         ΚΩΔ. RATTAN  ΚEΦΑΛΗ
                         TIMH  37 €                                                           ΤΙΜΗ  38 €

                         ΚΩΔ. ΡΑΤΤΑΝ 30                                               ΚΩΔ. RATTAN 50
                         TIMH  38 €                                                           ΤΙΜΗ  79 €

                                                                                    GA
                          ΚΩΔ. RATTAN TABLE 30                                     ΚΩΔ. RATTAN TABLE 25
                          ΤΙΜΗ  38 €                                                              ΤΙΜΗ  36 €
                                                                                   GA
                        ΚΩΔ. W001                                  ΚΩΔ. S011                     ΚΩΔ. BR1023
                        TIMH 45 €                                     ΤΙΜΗ  49 €                     ΤΙΜΗ  46 €

                                                                               GA
                         ΚΩΔ. F011
                         ΤΙΜΗ  161 €


                            ΚΩΔ. F006                                            GA
                            ΤΙΜΗ  143 €


                                                                                            GA
                        ΚΩΔ. F011 ΣΤΥΛΟΣ ΒΑΣΗ                     ΚΩΔ. ELISA ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ
                        ΤΙΜΗ  161 €                                              ΤΙΜΗ  37 €


                       ΚΩΔ. Τ010     ΒΑΣΗ ΠΟΡΤΑΤΙΦ              ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                      ΤΙΜΗ  60 €                                                  ΤΙΜΗ  ...


                                                                                     GA
                          ΚΩΔ. W001 ΒΑΣΗ ΑΠΛΙΚΑΣ                          ΚΩΔ. ΙΝΑ  ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΑΠΛΙΚΑ
                          ΤΙΜΗ  45 €                                                         ΤΙΜΗ  ......

                           ΚΩΔ. Τ010  ΒΑΣΗ ΠΟΡΤΑΤΙΦ                       ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                           ΤΙΜΗ  60 €                                                       ΤΙΜΗ  .....


                                                                             GA
                            ΚΩΔ. MARIALENA 160           ΚΩΔ. MARIALENA 62       ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                            ΤΙΜΗ  190 €                              ΤΙΜΗ  90 €                         ΤΙΜΗ  ......


                                                                                       GA
                        ΚΩΔ. F006                           ΚΩΔ. ALTO / DANI              ΚΩΔ. KAΠΕΛΟ
                        ΤΙΜΗ  143 €                         ΤΙΜΗ  34 €                            ΤΙΜΗ  ....

                                                                               GA
                     ΚΩΔ. F003 ΒΑΣΗ ΣΤΥΛΟΥ  1                                      ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ ΣΤΥΛΟΥ
                    ΤΙΜΗ  110 €                                                                    ΤΙΜΗ  .....

                    ΚΩΔ. W007B ΒΑΣΗ ΑΠΛΙΚΑΣ 2 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ          ΚΩΔ. FIRST/SOLE ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΛΙΚΑΣ
                   ΤΙΜΗ 37 €                                                                        ΤΙΜΗ  9 €

                   ΚΩΔ. W0041  ΒΑΣΗ ΑΠΛΙΚΑΣ 3 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ       ΚΩΔ. W0042  4 ΒΑΣΗ ΑΠΛΙΚΑΣ
                   ΤΙΜΗ  45 €                                                                     ΤΙΜΗ  45 €

                  ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΛΙΚΑΣ 4
                  ΤΙΜΗ   9 €

                                                                                 GA
                         ΚΩΔ. Τ0122                      ΚΩΔ. Τ0121                   ΚΩΔ. F0171
                         ΤΙΜΗ  55 €                         ΤΙΜΗ  55 €                     ΤΙΜΗ  95 €
                                                                                GA
                        ΚΩΔ. F0172 ΣΤΥΛΟΣ             ΚΩΔ. ELISA Φ30 (2 )            ΚΩΔ. AVISTA ( 3 )
                        ΤΙΜΗ  95 €                               ΤΙΜΗ  32 €                             ΤΙΜΗ  56 €

                        ΚΩΔ. ELISA  Φ 50  ( 4 )
                        ΤΙΜΗ  42 €

                          ΚΩΔ. ΖΕΤΑ                                                GA
                          ΤΙΜΗ  49 €

                                                                                  GA
                       ΚΩΔ. JOANNA / FLORA FL2010  ( 1 )             ΚΩΔ. JOANNA  ( 2 )
                       TIMH  109 €                                                        ΤΙΜΗ  54 €

                                                                           GA
                         ΚΩΔ. JOANNA / FLORA FL2010
                         ΤΙΜΗ  58 €


                        ΚΩΔ. DELTA NEW                                            GA
                        ΤΙΜΗ  59 €

                                                                              GA
                      ΚΩΔ. SOLE                   ΚΩΔ. W016                     ΚΩΔ. PARIS / LONDON ΚΑΠΕΛΟ 
                      ΤΙΜΗ  ........                     ΤΙΜΗ  .....                        ΤΙΜΗ  .....

                    ΚΩΔ. PARIS / LONDON ΠΟΡΤΑΤΙΦ
                    ΤΙΜΗ    34 €

                                                                                    GA
                      ΚΩΔ. TSILI  ΚΡΕΜΑΣΤΟ                                               ΚΩΔ. TSILI  ΣΤΥΛΟΣ
                      ΤΙΜΗ  43 €                                                                      ΤΙΜΗ  75 €
                        ΚΩΔ. FLOWER                                             GA
                        TIMH  59 €


                      ΚΩΔ. PARTY                                             GA
                      ΤΙΜΗ  60 €


                       ΚΩΔ. PARTY                                            GA
                       ΤΙΜΗ  60 €


                                                                                          GA
                      ΚΩΔ. LOUIS ROUND                            ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                      ΤΙΜΗ  37 €                                              ΤΙΜΗ  35 €


                                                                                  GA
                     ΚΩΔ. YF2108                                                  ΚΩΔ. ΜΗ815
                     ΤΙΜΗ  265 €                                                    ΤΙΜΗ  213 €


                      ΚΩΔ. SMILE                                                     GA
                      ΤΙΜΗ  26 €
                                                                                     GA
                     ΚΩΔ. LINE DESK                ΚΩΔ. LINES FLOOR                ΚΩΔ. LINES MINI DESK
                     TIMH  33 €                           ΤΙΜΗ  39 €                                  ΤΙΜΗ 22 €


                                                                                  GA
                       ΚΩΔ. TWENTY PLUS WALL  ΑΠΛΙΚΑ           ΚΩΔ. TWENTY DESK PLUS  ΠΟΡΤΑΤΙΦ
                       ΤΙΜΗ  43 €                                                        ΤΙΜΗ  33 €

                       ΚΩΔ. TWENTY PLUS FLOOR  ΣΤΥΛΟΣ
                       ΤΙΜΗ  46 €                       ΚΩΔ. TWENTY MINI DESK PLUS  ΠΟΡΤΑΤΙΦ                                    GA
                       ΤΙΜΗ  22 €

                                                                                GA
                       ΚΩΔ. DOGGO                        ΚΩΔ. DANI / ALTO               ΚΩΔ. ΚΑΠΕΛΟ
                      ΤΙΜΗ  34 €                               ΤΙΜΗ  48 €                             ΤΙΜΗ  52 €

                       ΚΩΔ. CLASS                                                      GA
                       ΤΙΜΗ  145 €


                                                                                 GA
                      ΚΩΔ. PEND11-3                                                        ΚΩΔ. COSMOS / MH439
                      TIMH  60 €                                                                  ΤΙΜΗ  89 €                                                                                GA
                       ΚΩΔ. ΚΛΟΥΒΙ ΚΥΒΟΣ                                             ΚΩΔ. ΚΛΟΥΒΙ ΠΟΡΤΑΤΙΦ
                      ΤΙΜΗ  26 €                                                                 ΤΙΜΗ  15 €


                                                                              GA
                        ΚΩΔ. FREEDOM  ΣΤΥΛΟΣ                             ΚΩΔ. FREEDOM  ΚΡΕΜΑΣΤΟ
                        ΤΙΜΗ  52 €                                                       ΤΙΜΗ  25 €


                                                                                 GA
                      ΚΩΔ. KYVOS AP/PL  ΕΠΙΤΟΙΧΟ / ΟΡΟΦΗΣ                    ΚΩΔ. ΚΥVOS ΠΟΡΤΑΤΙΦ
                      ΤΙΜΗ  18 €                                                                          ΤΙΜΗ  20 €

                                                                      GA
                        ΚΩΔ. ΡΤ102 TABUM ACTINIA                        ΚΩΔ. ΡΤ103 PUNCTUM ACTINIA
                        TIMH  20 €                                                        ΤΙΜΗ  20 €

                        ΚΩΔ. ΡΤ101 RIGATUM ACTINIA                   ΚΩΔ. ΡΤ106 PARALLELUM ACTINIA
                        TIMH  20 €                                                        ΤΙΜΗ  20 €

                                                                                    GA
                      ΚΩΔ. TAURUS BAR SMALL          ΚΩΔ. TAURUS BIG       ΚΩΔ. TAURUS  SMALL
                      TIMH  130 €                                     ΤΙΜΗ  70 €                      ΤΙΜΗ  48 €

                      ΚΩΔ. ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ                      ΚΩΔ. ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΜΙΚΡΟ
                      ΤΙΜΗ  64 €                                                ΤΙΜΗ  39 €                       ΚΩΔ. BR1008                                                 GA
                       ΤΙΜΗ  42 €