Πολυέλαιοι


<<  Προηγούμενη      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      Επόμενη  >>  

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ


            ΚΩΔ   9011
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 68 CM X ΥΨΟΣ 1,00 ΨΜ
                Ε14 6 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 297 €            ΚΩΔ   90001-6 
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 68 CM X ΥΨΟΣ 1,00 ΨΜ
                Ε14 6 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 297 €           ΚΩΔ   001 
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM X ΥΨΟΣ 66 CΜ
                Ε14 3 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 195 €

            ΚΩΔ   002
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 56 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM
                Ε14 4 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 222 €

            ΚΩΔ   003
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 56 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM
                Ε14 6 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 295 €

           ΚΩΔ   004 
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 70 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM
                Ε14 8 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 350 €


            ΚΩΔ   005
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 70 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM
                Ε14 10 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 410 €


            ΚΩΔ   006
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 75 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM
                Ε14 12 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 535 €

           ΚΩΔ   007
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 82 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM
                Ε14 6 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 716 €


            ΚΩΔ   008
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 88 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM
                Ε14 6 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 820 €
 

               


           ΚΩΔ   006AA
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 56 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM
                Ε14 6 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 325 €
 


           ΚΩΔ   007AA  
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14 3 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 195 €

                ΚΩΔ   007AB  
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 55 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14 4 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 222 €

                
                 ΚΩΔ   007AΓ  
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 58 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14 6 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 295 €

                 ΚΩΔ   007AΔ  
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 70 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14 8 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 350 €

                 ΚΩΔ   007AΕ 
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 70 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14 10 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 410 €

                 ΚΩΔ   007AΖ 
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 82 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14 12 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 535 €

                
                 ΚΩΔ   007AΗ 
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 70 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14  10+5  Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 716 €
                 
                
                 ΚΩΔ   008A 
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14 6 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 426 €

                 ΚΩΔ   008Β 
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 74 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14 8 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 499 €

                
                 ΚΩΔ   008Γ
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 90 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14  10  Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 620 €
                 
                ΚΩΔ   008Δ
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 90 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14  15  Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 750 €
                 
                                 ΚΩΔ   009Α
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 56 CM X ΥΨΟΣ 85 CM     Ε14  6  Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 298 €
                 
                ΚΩΔ   009Β
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 58 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14  8  Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 352 €
                                  ΚΩΔ   010Α
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 52 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14 3 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 294 €

                
                 ΚΩΔ   010Β
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14  6  Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 428 €
                 
                ΚΩΔ   010Γ
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 90 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14  8  Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 532 €
                 
                


                ΚΩΔ   011Α
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 49 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14 3 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 244 €                 ΚΩΔ   011Α
                ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM X ΥΨΟΣ 1,00 CM     Ε14 6 Χ 60W
                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 
                ΤΙΜΗ 294 €
                   

                           ΚΩΔ. 3005 - 3S                                                ( SUN )
                           TIMH  99 €                           ΚΩΔ. 3005 - 6 S                  ΚΩΔ. 3005 -1W                                   ( SUN )
                           TIMH  179 €                         ΤΙΜΗ  30 €                         ΚΩΔ. 3005 - 6Β                                                                 ( SUN )  
                         TIMH  179 €                            ΚΩΔ. 3005 - 3Β                    ΚΩΔ. 3005 -1WB                                     ( SUN )
                            TIMH  99 €                            ΤΙΜΗ  30 €
            
          


                         ΚΩΔ. 9135 -6                     ΚΩΔ.  9135 - 3 + 3Τ                                ( SUN )
                         TIMH  114 €                       ΤΙΜΗ  115 €                          ΚΩΔ. 9135 - 6 + 3                                                                       (SUN )
                          TIMH  146 €                         ΚΩΔ. 9135 - 10 + 5                                                              ( SUN )
                         TIMH  240 €                          ΚΩΔ. 8245 / 15                                                             ( SUN )
                          TIMH  932 €                         ΚΩΔ. 8245 / 10                    ΚΩΔ. 3029                                   ( SUN )
                         TIMH  799 €                         ΤΙΜΗ  46 €                          ΚΩΔ. 8245 / 8Β                 ΚΩΔ. 8245 / 6                                        ( SUN )
                          TIMH  454 €                      ΤΙΜΗ  344 €
                         ΚΩΔ. Ρ 60436 - 6                                                            ( SUN )    
                        TIMH  549 €                        ΚΩΔ. Ρ60436 - 6 + 3                                                            ( SUN )
                      TIMH  711 €


                          ΚΩΔ. 60436 - 4                 ΚΩΔ. W60436                                               ( SUN )
                          TIMH  335 €                      ΤΙΜΗ  64 €

                          ΚΩΔ. Ρ 60436 - 5              ΚΩΔ. D 60436 S                                           ( SUN )
                          TIMH  392 €                      ΤΙΜΗ  74 €                          ΚΩΔ. MD 8017 - 12                                                              ( SUN )
                          TIMH  285 €                                                                     ΤΑ ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΤΡΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 5 €

                                HX2161-5P                                           SUN
                       TIMH  111 €

                       HX2161-8P
                       TIMH 168 €

                       HB2161-2
                       TIMH 45 €

                                                               ΤΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΤΡΑ 5 €


                                HX2161-3P                                           SUN
                        TIMH  80 €      

                        HT2161-1
                        TIMH 47 €

                        HL2161-1
                        TIMH 82 €


                             W60498/2B BR                                               SUN
                       TIMH  47 €

                       W60498/2B WR 
                       TIMH  47 €

              
                              P168052M BR                                                   SUN
                       TIMH  307 €

                       P168052M WH 
                       TIMH  307 €


                                P160498/5A BR                                             SUN
                        TIMH  182 €

               
                                P60498/5A WH                                                  SUN
                        TIMH  182 €

                         P60498/3A BR 
                       TIMH  147 €

                        P60498/3A WH
                       TIMH  147 €


                                 P60498/6+3A WH                                                 SUN
                         TIMH  275 €                                 P60498/6+3A WH                                            SUN
                         TIMH  275 €

                         P60498/8 WH
                         TIMH  255 €

                           P60498/8 BR
                         TIMH  255 €