Πολύφωτα & Απλίκες 1


 << Προηγούμενη  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Επόμενη >>
ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0010 ΧΑΝΤΡΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 50 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ   ASFOUR
                            TIMH  280 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0011 ΧΑΝΤΡΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM
                            ΥΨΟΣ 50 CM                      
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  380 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  


ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0012 ΔΙΆΤΡΗΤΟ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  320 €

                           
                            ΚΩΔ  FF0013 ΔΙΆΤΡΗΤΟ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  390 €

                       
                 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0014 ΜΠΑΛΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 60 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  290 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0015 ΜΠΑΛΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM
                            ΥΨΟΣ 60 CM                      
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  390 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  
ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0016 ΜΠΑΛΑΚΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 70 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  4 X 50W  G10  6 X 50W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  490 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0017 ΜΠΑΛΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  250 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0018 ΜΠΑΛΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM                      
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  370 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  


ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0017 ΗΛΙΟΣ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  199 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0018 ΗΛΙΟΣ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50
                            ΥΨΟΣ 30 CM                     
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR 
                            TIMH  290 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  


ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0019 ΠΛΑΚΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  240 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0020 ΠΛΑΚΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50
                            ΥΨΟΣ 30 CM                     
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  320 € 


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0021 ΧΑΝΤΡΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 50 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ   ASFOUR
                            TIMH  260 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0022 ΧΑΝΤΡΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50
                            ΥΨΟΣ 50 CM                    
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ   ASFOUR
                            TIMH  320 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  
ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0023 ΜΠΑΛΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 40 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ   ASFOUR
                            TIMH  199 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0024 ΜΠΑΛΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50
                            ΥΨΟΣ 40 CM                  
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  299 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  


ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0025 ΠΛΑΚΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  260 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0026 ΠΛΑΚΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50
                            ΥΨΟΣ 25 CM                  
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  359 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0027 MAKRY
                            ΜΗΚΟΣ 40 Χ 30 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  6 Χ 50W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  220 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0028 MAKRY
                            ΜΗΚΟΣ 60 Χ 30 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM                  
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50 W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  320 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0029 MAKRY 
                            ΜΗΚΟΣ 120 X 30 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  20 X 50W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ ASFOUR
                            TIMH  690 €

                                    

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  
ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0030 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 Χ 50 W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ ASFOUR
                            TIMH  390 €

                                    

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  
ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0031 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50 W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ ASFOUR
                            TIMH  290 CM

                                    

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0032 ΔΙΑΤΡΗΤΟ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50 W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ ASFOUR
                            TIMH  299 €

                        

                            ΚΩΔ  FF0033 ΔΙΑΤΡΗΤΟ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 30 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ ASFOUR
                            TIMH  399 €

                                    

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  

                                   

                            ΚΩΔ  ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ ΜΠΑΡΑ
                            ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 100 CM
                            ΠΛΑΤΟΣ 17 CM X ΥΨΟΣ 20 CM
                            NIKEL MAT
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  6 X 50W  ΣΗΝ 2 G10 
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ
                            TIMH  199 €                    ΚΩΔ. 6167 - 6
                    ΤΙΜΗ  164     
                   ΚΩΔ. 6167 - 2
                   ΤΙΜΗ  70     

                  ΚΩΔ. 6167 - 4 
                  ΤΙΜΗ 126     

                    ΚΩΔ. 43401
                    ΤΙΜΗ  72     
 
                    ΚΩΔ. 43400
                    ΤΙΜΗ 62    

                    ΚΩΔ. 43401
                    ΤΙΜΗ  72     
                    ΚΩΔ. 6140 
                    ΤΙΜΗ  227    
                    ΚΩΔ. 6141
                    ΤΙΜΗ 232    
                    ΚΩΔ. 6159
                    ΤΙΜΗ  144     

                   LED 80 WATT
                   3000 K
                   6000 Lm
                  Διαστασεις 1m  X 40 cm


                     ΚΩΔ. 6152 Α
                     ΤΙΜΗ  190    
 
                    ΚΩΔ. 6152 Β
                    ΤΙΜΗ  102    

                   ΚΩΔ. 6153 Α
                   ΤΙΜΗ  202    

                   ΚΩΔ. 6153 Β
                   ΤΙΜΗ  111    
                    ΚΩΔ. 6164
                    ΤΙΜΗ  342            

                    ΚΩΔ. 6165
                    ΤΙΜΗ  442    
                    ΚΩΔ. 6145 Β
                    ΤΙΜΗ  224    

                     ΚΩΔ. 6155 Α 
                     ΤΙΜΗ  302   
                    ΚΩΔ. 6155 Β 
                    ΤΙΜΗ  235   

                    ΚΩΔ. 6163
                    ΤΙΜΗ 310   


                    ΚΩΔ. 6162 
                    ΤΙΜΗ  290   

                   ΚΩΔ. 6163 
                  ΤΙΜΗ  310   

                    ΚΩΔ. 6157
                    ΤΙΜΗ  239                      ΚΩΔ. 6156
                    ΤΙΜΗ 213  

                   ΚΩΔ. 6157
                   ΤΙΜΗ 239  
                     ΚΩΔ. 6149 Α
                     ΤΙΜΗ  209   

                    ΚΩΔ. 6149 Β
                    ΤΙΜΗ  178                     ΚΩΔ. 6148 Β
                   ΤΙΜΗ  163  

                  ΚΩΔ. 6148 Α 
                  ΤΙΜΗ  201  
                           ΚΩΔ. 6145 - 20
                    ΤΙΜΗ  87    

                   ΚΩΔ. 6145 - 80
                   ΤΙΜΗ  353  
                           ΚΩΔ. 6144 - 20
                    ΤΙΜΗ  76    

                   ΚΩΔ. 6144 - 80 
                   ΤΙΜΗ  258    
                           ΚΩΔ. 6151
                    ΤΙΜΗ  247                               ΚΩΔ. 6150
                     ΤΙΜΗ  239    

                    ΚΩΔ. 6151
                    ΤΙΜΗ  247   


                           ΚΩΔ. 6160
                    ΤΙΜΗ  129    

                    ΚΩΔ. 6160 Α
                    ΤΙΜΗ  152    


                    ΚΩΔ. 6161 Α
                    ΤΙΜΗ  174                      ΚΩΔ. 6161 Β
                    ΤΙΜΗ  144         


     
                           ΚΩΔ. 6147 -80 
                           ΤΙΜΗ  429  

                           
                            ΚΩΔ. 6147 - 20
                            ΤΙΜΗ  88 

                           ΚΩΔ.  3459
                           ΤΙΜΗ  110               


                            ΚΩΔ. 6146 - 20 
                     ΤΙΜΗ  76 

                    ΚΩΔ.   6146 -80
                    ΤΙΜΗ  293 

                    ΚΩΔ. 3458
                    ΤΙΜΗ  88                          ΚΩΔ 955ANNA4
                         TIMH 94 €

                         ΚΩΔ 955ANNA2
                         TIMH 52 €

                         ΚΩΔ 955ANNA3
                         TIMH 72 €

                         ΚΩΔ 955ANNA1W
                         TIMH 20 €

                         ΚΩΔ 955MEGAN4
                         TIMH 82 €

                         ΚΩΔ 955MEGAN6
                         TIMH 103 €

                         ΚΩΔ 955LIZA3/CH
                         TIMH 62 €

                         ΚΩΔ 955LIZA5/CH
                         TIMH 89 €

                         ΚΩΔ 955LIZA1W/CH
                         TIMH 22 €

                         ΚΩΔ 955LIZA1T/CH
                         TIMH 27 €
                         ΚΩΔ 955LIZA3/AB
                         TIMH 62 €

                         ΚΩΔ 955LIZA5/AB
                         TIMH 89 €

                         ΚΩΔ 955LIZA1W/AB
                         TIMH 22 €

                         ΚΩΔ 955LIZA1T/AB
                         TIMH 27 €                         ΚΩΔ 955GLOSSY96
                         TIMH 372 €

                         ΚΩΔ 955GLOSSY72
                         TIMH 279 €                         ΚΩΔ 955JANETA
                         TIMH 241 €

                         ΚΩΔ 955JANET2W
                         TIMH 71 €
                       
                         ΚΩΔ 955JANET3
                         TIMH 192 €                         ΚΩΔ 955JULIA1
                         TIMH 99 €

                         ΚΩΔ 955JULIA3
                         TIMH 173 €
                       
                         ΚΩΔ 955JULIA5
                         TIMH 189 €


                         ΚΩΔ 955DJENY5
                         TIMH 238 €

                         ΚΩΔ 955DJENY3
                         TIMH 172 €
                       
                         ΚΩΔ 955DJENY5W
                         TIMH 99 €   
                         ΚΩΔ 955JAKLIN1W
                         TIMH 37 €

                         ΚΩΔ955JAKLIN2
                         TIMH 108 €
                       
                         ΚΩΔ 955JAKLIN4
                         TIMH 207 €                         

                         ΚΩΔ 955DARA5
                         TIMH 116 €

                         ΚΩΔ955DARA1W
                         TIMH 32 €
                       
                     

                         ΚΩΔ 955AMELIA18
                         TIMH 294 €

                         ΚΩΔ955MISHELLE8
                         TIMH 177 €
                          ΚΩΔ 955LAYLA2W
                         TIMH 33 €

                         ΚΩΔ 955INNA2W/CH
                         TIMH 30 €

                         ΚΩΔ 955INNA2W/GD
                         TIMH 30 €

                         ΚΩΔ 955ROSY1P
                         TIMH 105 €

                         ΚΩΔ 955NESY1P
                         TIMH 105 €

                         ΚΩΔ 955KARY1P
                         TIMH 118 €

                  

                          ΚΩΔ 955JESIKA1
                         TIMH 30 €

                         ΚΩΔ 955MIA6
                         TIMH 108 €

                   
                         ΚΩΔ 955NIA4
                         TIMH 77 €

                         ΚΩΔ 955LIA3
                         TIMH 112 €                          ΚΩΔ 955CINEMA6
                         TIMH 130 €

                         ΚΩΔ 955CINEMA1
                         TIMH 42 €                         ΚΩΔ 955SPIDER3/BK
                         TIMH 74 €

                         ΚΩΔ 955SPIDER6/BK
                         TIMH 137 €

                         ΚΩΔ 955SPIDER8/BK
                         TIMH 186 €

                         ΚΩΔ 955SPIDER1W/BK
                         TIMH 31 €
                       
                         ΚΩΔ 955SPIDER1T/BK
                         TIMH 36 €

                         ΚΩΔ 955SPIDER1W/WH
                         TIMH 31 €
                       
                         ΚΩΔ 955SPIDER1T/WH
                         TIMH 37 €


                         ΚΩΔ 955SPIDER3/WH
                         TIMH 74 €

                         ΚΩΔ 955SPIDER6/WH
                         TIMH 137 €

                         ΚΩΔ 955SPIDER8/WH
                         TIMH 186 €
                         ΚΩΔ 955BUBBLES16
                         TIMH 274 €

                         ΚΩΔ 955BUBBLES8
                         TIMH 145 €

                   
                         ΚΩΔ 955DINNER3M
                         TIMH 148 €                         ΚΩΔ 955DINNER6M
                         TIMH 233 €

                         ΚΩΔ 955DINNER3S
                         TIMH 76 €

                         ΚΩΔ 955CUPS9
                         TIMH 225 €

                         ΚΩΔ 955CUPS4
                         TIMH 188 €

                         ΚΩΔ 955CUPS1W
                         TIMH 40 €

                          ΚΩΔ 955JARS13
                         TIMH 226 €
                         ΚΩΔ 955BOTTLES5
                         TIMH 194 €

                         ΚΩΔ 955BOTTLES2
                         TIMH 194 €

                         ΚΩΔ 955BOTTLES1
                         TIMH 99 €                         ΚΩΔ 955KEN3
                         TIMH 35 €

                         ΚΩΔ 955KEN1
                         TIMH 12 €                          ΚΩΔ 955HELIX3/BK
                         TIMH 30 €

                         ΚΩΔ 955HELIX3/WH
                         TIMH 30 €


                         ΚΩΔ 955JACSON18
                         TIMH 137 €                         ΚΩΔ 955DAMON1P
                         TIMH 30 €

                         ΚΩΔ 955DAMON3P
                         TIMH 52 €

                         ΚΩΔ 955DAMON1W
                         TIMH 32 €                         ΚΩΔ 955ROPE6
                         TIMH 135 €

                         ΚΩΔ 955ROPE5L
                         TIMH 135 €


                          ΚΩΔ 955ROPE5R
                         TIMH 150 €

                         ΚΩΔ 955OLIVER8
                         TIMH 163 €


  
                          ΚΩΔ 955CARTER4L
                         TIMH 119 €

                         ΚΩΔ 955CARTER6L
                         TIMH 135 €
                          ΚΩΔ 955CARTER4R
                         TIMH 99 €

                         ΚΩΔ 955CARTER6R
                         TIMH 142 €


                          ΚΩΔ 955BLAKE8
                         TIMH 133 €

                         ΚΩΔ 955BLAKE1W
                         TIMH 37 €

                          ΚΩΔ 955BLAKE4
                         TIMH 77 €

                          ΚΩΔ 955BLAKE6
                         TIMH 99 €

                         ΚΩΔ 955BRAN1W
                         TIMH 33 €                         ΚΩΔ 955LEXI6/SN
                         TIMH 98 €

                         ΚΩΔ 955LEXI4/SN
                         TIMH 66 €

                         ΚΩΔ 955LEXI1P/SN
                         TIMH 18 €
                         ΚΩΔ 955LEXI6/AB
                         TIMH 97 €

                         ΚΩΔ 955LEXI4/AB
                         TIMH 66 €

                         ΚΩΔ 955LEXI1P/AB
                         TIMH 18 €                         ΚΩΔ 955ADEL1W/SN
                         TIMH 15 €

                         ΚΩΔ  955ADEL3/SN
                         TIMH 45 €

                         ΚΩΔ  955ADEL4/SN
                         TIMH 67 €

                         ΚΩΔ  955ADEL6/SN
                         TIMH 87 €

                         

                         
                         ΚΩΔ 955ADEL1W/ΑΒ
                         TIMH 15 €

                         ΚΩΔ  955ADEL3/ΑΒ
                         TIMH 45 €

                         ΚΩΔ  955ADEL4/ΑΒ
                         TIMH 67 €

                         ΚΩΔ  955ADEL6/ΑΒ
                         TIMH 88 €
   
                         ΚΩΔ 955SARA6
                         TIMH 108 €

                         ΚΩΔ  955SARA4
                         TIMH 85 €

                         ΚΩΔ  955SARA3
                         TIMH 72 €

                         ΚΩΔ  955SARA1W
                         TIMH 15 €                         ΚΩΔ 955ALICE4
                         TIMH 72 €

                         ΚΩΔ  955ALICE3
                         TIMH 45 €

                         ΚΩΔ  955ALICE1W
                         TIMH 13 €

                         ΚΩΔ  955ALICE5
                         TIMH 83 €

                         ΚΩΔ 955STACY4
                         TIMH 56 €

                         ΚΩΔ  955STACY1W
                         TIMH 15 €

                         ΚΩΔ  955STACY3
                         TIMH 44 €

                         ΚΩΔ  955STACY2
                         TIMH 31 €

                         ΚΩΔ  955CECIL6
                         TIMH 86 €

                         ΚΩΔ  955CECIL4
                         TIMH 60 €

                         ΚΩΔ  955CECIL1W
                         TIMH 15 €

 
                         ΚΩΔ  956543
                         TIMH 48 €

                         ΚΩΔ  956545
                         TIMH 64 €

                     

                         ΚΩΔ  956531
                         TIMH 13 €

                         ΚΩΔ  956544
                         TIMH 47 €

                         ΚΩΔ  956544
                         TIMH 74 €


                         ΚΩΔ  955MOLLY1P/SN
                         TIMH 44 €

                         ΚΩΔ  955MOLLY2/SN
                         TIMH 87 €

                         ΚΩΔ  955MOLLY1T/SN
                         TIMH 30 €

                         ΚΩΔ  955MOLLY1P/AB
                         TIMH 44 €

                         ΚΩΔ  955MOLLY2/AB
                         TIMH 87 €

                         ΚΩΔ  955MOLLY1T/AB
                         TIMH 30 €


                         ΚΩΔ  955ERIN3R
                         TIMH 47 €

                        ΚΩΔ  955ERIN1P
                         TIMH 17 €

                         ΚΩΔ  955ERIN3L
                         TIMH 47 €


                         ΚΩΔ  955KAREN3R
                         TIMH 44 €

                        ΚΩΔ  955KAREN1P
                         TIMH 15 €

                         ΚΩΔ  955KAREN3L
                         TIMH 44 €

                         ΚΩΔ  9511153
                         TIMH 54 €

                        ΚΩΔ  9511154
                         TIMH 65 €

                   

                         ΚΩΔ  954091BR
                         TIMH 22 €

                        ΚΩΔ  954092BR
                         TIMH 39 €

                        ΚΩΔ  954092WH
                         TIMH 39 €


                        ΚΩΔ  955HANNA3
                         TIMH 83 €

                        ΚΩΔ  955DONNA3
                         TIMH 49 €


ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

   
                        ΚΩΔ. ΜΠΑΡΑ 0011-3
                       ΜΗΚΟΣ 60 CM 
                       ΠΛΑΤΟΣ 10 CM
                       H ΚΑΜΠΙΛΗ ΕΙΝΑΙ 50 CM               
                       ΥΨΟΣ 40 CM
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΝΙΚΕΛ
                       Ε14 5 X 50W
                       TIMH 229 €
KRYSTAL ASFOUR


                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ
                      ΚΩΔ. ΜΠΑΡΑ 0011-4
                       ΜΗΚΟΣ 30 CM 
                       ΠΛΑΤΟΣ 10 CM  
                       H ΚΑΜΠΙΛΗ ΕΙΝΑΙ 50 CM             
                       ΥΨΟΣ 40 CM
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΝΙΚΕΛ
                       Ε14 3 X 50W
                       TIMH 149 €

KRYSTAL ASFOUR

                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ

                       ΚΩΔ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0011-5
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
                       G9 4 X 50W
                       TIMH 190 €

KRYSTAL ASFOUR


                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ
                        ΚΩΔ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0011-6
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 45 CM
                       ΥΨΟΣ 80 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
                       G9 6 X 50W
                       TIMH 170 €

KRYSTAL ASFOUR

                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ -NIKEL
                        ΚΩΔ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0011-7
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 45 CM
                       ΥΨΟΣ 80 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
                       G9 6 X 50W
                       TIMH 190 €


KRYSTAL ASFOUR

                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ -NIKEL                        ΚΩΔ.  0011-8
                       ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 60 Χ 50 CM
                       ΥΨΟΣ 40 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΝΙΚΕΛ
                       Ε14 8 X 50W
                       TIMH  140 €

                                                                             ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ -NIKEL

                        ΚΩΔ 0011-9
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 Χ 40 
                       ΥΨΟΣ 40 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
                       Ε14 4 X 50W
                       TIMH 139 €

                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ                        ΚΩΔ 0011-10
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50 
                       ΥΨΟΣ 20 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΝΙΚΕΛ
                       Ε14 6 X 50W
                       TIMH 190 €
                                                                       KRYSTAL ASFOUR


                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


                        ΚΩΔ 0011-11
                       ΔΙΑMEΤΡΟΣ 50  CM
                       ΥΨΟΣ 20 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΝΙΚΕΛ
                       G9 6 X 50W
                       TIMH 219 €

KRYSTAL ASFOUR


                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ  
                           ΚΩΔ H9524/5
                           TIMH 101 €

                           KΩΔ W9524/1
                           ΤΙΜΗ 32 €

                           ΚΩΔ C9524/5
                           ΤΙΜΗ 94 €
                       
                           ΚΩΔ C9524/3
                           TIMH 62 €

                           KΩΔ H9524/8
                           ΤΙΜΗ 158 €

                           ΚΩΔ H9534/8
                           TIMH 168 €

                           KΩΔ W9534/1
                           ΤΙΜΗ 29 €

                           ΚΩΔ C9534/5
                           ΤΙΜΗ 103 €
                       
                           ΚΩΔ C9534/3
                           TIMH 66 €

                           KΩΔ H9534/8
                           ΤΙΜΗ 111 €

                           ΚΩΔ 3384-6P
                           TIMH 158 €

                           KΩΔ 3384-3Χ
                           ΤΙΜΗ 78 €

                           ΚΩΔ  3384Α-4
                           ΤΙΜΗ 110 €


                           ΚΩΔ 6006-3P
                           TIMH 50 €

                           KΩΔ 6006-3PL
                           ΤΙΜΗ 50 €

                           ΚΩΔ 6006-5P
                           ΤΙΜΗ 86 €
                       
                           ΚΩΔ 6006-5PL
                           TIMH 86 €

                           KΩΔ 6006-1W
                           ΤΙΜΗ 18 €

                    


     
                           ΚΩΔ C-072970/6
                           ΤΙΜΗ 180 €
                       
                           ΚΩΔ B-072980/1
                           TIMH 30 €

                        


                           ΚΩΔ 950-1
                           ΤΙΜΗ 42 €
                       
                           ΚΩΔ 950-5R
                           TIMH 180 €

         
                           ΚΩΔ 950-4
                           ΤΙΜΗ 174 €
                       
                      


   
                           ΚΩΔ 4203-4P
                           ΤΙΜΗ 90 €
                       
                           ΚΩΔ 6074-3P
                           TIMH 56 €

           

                           ΚΩΔ 6050-3PL
                           TIMH 60 €

                           KΩΔ 6050-1PL
                           ΤΙΜΗ 36 €

                           ΚΩΔ 6050-5P
                           ΤΙΜΗ 120 €
                       
                           ΚΩΔ 6050-2PL
                           TIMH 42 €

                           KΩΔ 6050-1W
                           ΤΙΜΗ 34 €                           ΚΩΔ 3285-8P
                           TIMH 86 €

                           KΩΔ 3285-8PL
                           ΤΙΜΗ 86 €


    
                           ΚΩΔ MD101819-1B
                           TIMH 46 €

                           KΩΔ MD101819-6B
                           ΤΙΜΗ 240 €

                           ΚΩΔ MD101819-4B
                           ΤΙΜΗ 160 €
                     

                          ΚΩΔ 6088-4P
                           TIMH 84 €

                           KΩΔ 6025-5X
                           ΤΙΜΗ 76 €

                

                           ΚΩΔ SE 4285-03 SM
                           TIMH 136 €

                           KΩΔ SE 4285-01 SM
                           ΤΙΜΗ 40 €

                           ΚΩΔ SE 4285-05 SM
                           ΤΙΜΗ 221 €
                       
                           ΚΩΔ SE 4285-04 SM
                           TIMH 178 €

                
                           ΚΩΔ WS19522-4
                           TIMH 154 €

                           KΩΔ  WS19522-3
                           ΤΙΜΗ 118 €

                           ΚΩΔ  WS19522-5
                           ΤΙΜΗ 191 €
                       
                           ΚΩΔ  WS19522-1
                           TIMH  29 €
          
                           ΚΩΔ SE 4312-03
                           TIMH 124 €

                           KΩΔ  SE 4312-01 SM
                           ΤΙΜΗ 33 €

                           ΚΩΔ   SE 4312-04
                           ΤΙΜΗ 162 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 4312-05
                           TIMH  201 €

                           ΚΩΔ   SE 4312-01 GO
                           TIMH  36 €


                                          

                           ΚΩΔ SE 4314-03
                           TIMH 127 €

                           KΩΔ  SE 4314-01 CP
                           ΤΙΜΗ 37 €

                           ΚΩΔ   SE 4314-01 CO
                           ΤΙΜΗ 37 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 4314-05
                           TIMH  206 €

                           ΚΩΔ   SE 4314-04 
                           TIMH  166 €
     
                           ΚΩΔ WS19522-3
                           TIMH 118 €

                           KΩΔ WS19522
                           ΤΙΜΗ 34 €

                           ΚΩΔ   WS19522-5
                           ΤΙΜΗ 191 €
                       
                           ΚΩΔ  WS19522-4
                           TIMH  154 €

                  


  
                           ΚΩΔ WS2530
                           TIMH 55 €

                           KΩΔ  WS2530
                           ΤΙΜΗ 55 €

                           ΚΩΔ  WS2530-3
                           ΤΙΜΗ 178 €
                       
                           ΚΩΔ  SE2530
                           TIMH  55 €

                           ΚΩΔ  WS2530-5
                           TIMH  291 €

                           ΚΩΔ  WS2530-4
                           TIMH  234 €    
                           KΩΔ  P8517/2L
                           ΤΙΜΗ 420 €

                           ΚΩΔ  P8538/600
                           ΤΙΜΗ 220 €
                       
                           ΚΩΔ  T8451/1S
                           TIMH 80 €                          ΚΩΔ  P8451-3
                           ΤΙΜΗ 268 €
                       
                           ΚΩΔ  C8454/2L
                           TIMH  190 €

                           ΚΩΔ  P8456-3A
                           TIMH  316 €

            
                          ΚΩΔ  P8553/2M
                           ΤΙΜΗ 320 €
                       
             


    
                           ΚΩΔ  LMD5977AL-150
                           ΤΙΜΗ 110 €
                       
                       


                           ΚΩΔ  MD5940B/5+7
                           ΤΙΜΗ 130 €
                       
               

                           ΚΩΔ  WD5940B/600
                           ΤΙΜΗ 80 €
                       
                 


                           ΚΩΔ  P8428/1L-SL
                           ΤΙΜΗ 98 €
                       
                     

                           ΚΩΔ  WD5940/2
                           ΤΙΜΗ 88 €
                       
                      

                           ΚΩΔ  DXD-14685-3
                           ΤΙΜΗ 122 €
                       
                           ΚΩΔ  DXD-14685-4
                           TIMH  158 €

                           ΚΩΔ  DXD-14685-5
                           TIMH  196 €

                           ΚΩΔ  DXD-14685-1
                           TIMH  35 €                           ΚΩΔ  DXD-16785 3LAMP
                           ΤΙΜΗ 96 €
                       
                           ΚΩΔ  DXD-16785 5LAMP
                           TIMH  156 €

                           ΚΩΔ  DXD-16785 4LAMP
                           TIMH  126 €

                           ΚΩΔ  DXD-16785 1LAMP
                           TIMH  28 €

    
                           ΚΩΔ  SE172-3
                           ΤΙΜΗ 90 €
                       
                           ΚΩΔ   SE172-1
                           TIMH  26 €

                           ΚΩΔ   SE172-5
                           TIMH  146 €

                           ΚΩΔ  SE172-4
                           TIMH  118 €
  
                           ΚΩΔ  WS1243-3
                           ΤΙΜΗ 142 €
                       
                           ΚΩΔ   WS1243-1
                           TIMH  42 €

                           ΚΩΔ   WS1243-5
                           TIMH  231 €

                           ΚΩΔ  WS1243-4
                           TIMH  186 €
 

   
                           ΚΩΔ  SE 4288S-03
                           ΤΙΜΗ 127 €
                       
                           ΚΩΔ  SE 4288S-01
                           TIMH  37 €

                           ΚΩΔ  SE 4288S-05
                           TIMH  206 €

                           ΚΩΔ  SE 4288S-04
                           TIMH  166 €
 

                           ΚΩΔ  DXD-7788-M
                           ΤΙΜΗ 187 €
                       
                           ΚΩΔ  DXD-7788-M
                           TIMH  128 €

                           ΚΩΔ  DXD-7788-M
                           TIMH  387 €
                           ΚΩΔ  WS1420-3
                           ΤΙΜΗ 271 €
                       
                           ΚΩΔ  WS1420-1
                           TIMH  85 €

                           ΚΩΔ  WS1420-5
                           TIMH  446 €

                           ΚΩΔ  WS1420-4
                           TIMH  358 €


                           ΚΩΔ  SE 4287-03
                           ΤΙΜΗ 118 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 4287-01
                           TIMH  34 €

                           ΚΩΔ  SE 4287-05
                           TIMH  191 €

                           ΚΩΔ  SE 4287-04
                           TIMH  154 €       
                           ΚΩΔ  SE 331530-03
                           ΤΙΜΗ 109 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 331530-01
                           TIMH  31 €

                           ΚΩΔ  SE 331530-05
                           TIMH  176 €

                           ΚΩΔ  SE 331530-04
                           TIMH  142 €                           ΚΩΔ  WS3397-3
                           ΤΙΜΗ 130 €
                       
                           ΚΩΔ   WS3397-1
                           TIMH  38 €

                           ΚΩΔ  WS3397-5
                           TIMH  211 €

                           ΚΩΔ  WS3397-4
                           TIMH  170 €                           ΚΩΔ  SE 4289-03C
                           ΤΙΜΗ 124 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 4289-01C
                           TIMH  36 €

                           ΚΩΔ  SE 4289-05C
                           TIMH  201 €

                           ΚΩΔ  SE 4289-04C
                           TIMH  162 €                           ΚΩΔ  SE 149-4
                           ΤΙΜΗ 46 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 149-5
                           TIMH  56 €

                           ΚΩΔ  SE 149-3
                           TIMH  36 €

                       

                           ΚΩΔ  SE 1520-5
                           ΤΙΜΗ 137 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 1520-3
                           TIMH  85 €

                           ΚΩΔ  SE 1520-4
                           TIMH  112 €

                    

                           
                           ΚΩΔ  SE 136-5
                           ΤΙΜΗ 48 €
                       
                           ΚΩΔ  SE 136-3
                           TIMH  38 €

                           ΚΩΔ SE 136-7
                           TIMH  60 €
                           ΚΩΔ  SE 148-19-3
                           ΤΙΜΗ 57 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 148-19
                           TIMH  15 €

                           ΚΩΔ  SE 148-19-5
                           TIMH  91 €

                           ΚΩΔ  SE 148-19-4
                           TIMH 74 €
                           ΚΩΔ  GRENADE-3
                           ΤΙΜΗ 78 €
                       
                           ΚΩΔ  GRENADE-1
                           TIMH 22 €

                           ΚΩΔ  GRENADE-5
                           TIMH  126 €

                           ΚΩΔ  GRENADE-4
                           TIMH  102 €    
                           ΚΩΔ  SE170-1
                           ΤΙΜΗ 42 €
                       
                           ΚΩΔ  SE170-3
                           TIMH 138 €

                           ΚΩΔ  SE170-4
                           TIMH  182 €

                           ΚΩΔ  SE171-1
                           TIMH  42 €

                            ΚΩΔ  SE171-5
                           TIMH  226 €
                           ΚΩΔ  HM4-3
                           ΤΙΜΗ 69 €
                       
                           ΚΩΔ HM4
                           TIMH 19 €

                           ΚΩΔ HM4-5
                           TIMH  111 €

                           ΚΩΔ  HM4-4
                           TIMH  90 €                           ΚΩΔ SE 135-30
                           TIMH 92 €

                           KΩΔ SE 135-60
                           ΤΙΜΗ 314 €

               

                          ΚΩΔ 1934-62-3
                           TIMH 123 €

                           KΩΔ 1934-62
                           ΤΙΜΗ 37 €

                           ΚΩΔ 1934-62-5
                           ΤΙΜΗ 201 €
                       
                           ΚΩΔ 1934-62-4
                           TIMH 162 €

                  
  
                           ΚΩΔ 151-20-3
                           TIMH 63 €

                           KΩΔ 151-20-1
                           ΤΙΜΗ 17 €

                           ΚΩΔ 151-20-5
                           ΤΙΜΗ 101 €
                       
                           ΚΩΔ 151-20-4
                           TIMH 82 €


                           ΚΩΔ 151-20-3
                           TIMH 72 €

                           KΩΔ 151-20-1
                           ΤΙΜΗ 20 €

                           ΚΩΔ 151-20-5
                           ΤΙΜΗ 116 €
                       
                           ΚΩΔ 151-20-4
                           TIMH 94 €

    
                           ΚΩΔ SE 153-125-3
                           TIMH 87 €

                           KΩΔ SE 153-125
                           ΤΙΜΗ 25 €

                           ΚΩΔ SE 153-125-5
                           ΤΙΜΗ 141 €
                       
                           ΚΩΔ SE 153-125-4
                           TIMH 114 €


   
                           ΚΩΔ SE 155-140-3
                           TIMH 90 €

                           KΩΔ SE 155-140
                           ΤΙΜΗ 26 €
                          
                           ΚΩΔ SE 155-140-5
                           TIMH 146 €

                           KΩΔ SE 155-140-4
                           ΤΙΜΗ 118 €
              

    
                           ΚΩΔ SE 154-160-3
                           TIMH 99 €

                           KΩΔ SE 154-160
                           ΤΙΜΗ 29 €

                           ΚΩΔ SE 154-160-5
                           ΤΙΜΗ 161 €
                       
                           ΚΩΔSE 154-160-4
                           TIMH 130 €
                           ΚΩΔ KS2048P-13-2AB
                           TIMH 30 €

                           KΩΔ KS2048P-1AB
                           ΤΙΜΗ 12 €

                           ΚΩΔ KS2048-18K
                           ΤΙΜΗ 24 €
                       
                           ΚΩΔKS2048P-85-4AB
                           TIMH 84 €                           ΚΩΔ KS2048P-35-3AB
                           TIMH 72 €

                           KΩΔ KS2048P-13-3AB
                           ΤΙΜΗ 44 €

                           ΚΩΔ KS2048P-13-6AB
                           ΤΙΜΗ 84 €
                       
                           ΚΩΔ KS2048P-40-5AB
                           TIMH 88 €


    
                           ΚΩΔ 1050-9
                           TIMH 70 €

                           KΩΔ 1051-5
                           ΤΙΜΗ 38 €

            


                           ΚΩΔ KS2048P-13-3AB-S
                           TIMH 98 €

                           KΩΔ KS2048P-40-5AB-S
                           ΤΙΜΗ 156 €

                           ΚΩΔ KS2048P-85-4AB-S
                           ΤΙΜΗ 120 €
                      
  
                           ΚΩΔ KS1342P-8-1BK
                           TIMH 13 €

                           KΩΔ DD-0309
                           ΤΙΜΗ 38 €

                           ΚΩΔ DD-0312-4
                           ΤΙΜΗ 90 €
                       
                           ΚΩΔ DD-0311-4
                           TIMH 110 €
                              
                           ΚΩΔ KS2049W-1BK
                           TIMH 34 €

    
                           ΚΩΔ KS1288P-36-3BK
                           TIMH 140 €

                           KΩΔ KS2050P-3BK
                           ΤΙΜΗ 98 €

                           ΚΩΔ KS1288P-46-3BK
                           ΤΙΜΗ 80 €
                       
                         

                           ΚΩΔ H9589/6
                           TIMH 92 €

                           KΩΔ H9589/8
                           ΤΙΜΗ 118 €

                       

                           ΚΩΔ C9589/3
                           TIMH 44 €

                           KΩΔ C9589/6
                           ΤΙΜΗ 72 €

                           ΚΩΔ W9589/2
                           ΤΙΜ 28 €
                       

                           ΚΩΔ 302-3N
                           TIMH 90 €

                                                ΚΩΔ 302-4N
                           TIMH 114 €

                     
                           ΚΩΔ 302-4
                           TIMH 114 €

   
                           ΚΩΔ MD103204-5A
                           TIMH 572 €

                         

                           ΚΩΔ P8132/6
                           TIMH 460 €

           
                            ΚΩΔ C8118/6
                           TIMH 196 €

                           KΩΔ C8118/4
                           ΤΙΜΗ 130 €                           ΚΩΔ 7170/6+3
                           TIMH 120 €

                           KΩΔ 7170/5+1
                           ΤΙΜΗ 90 €

                           ΚΩΔ 3806/3T
                           ΤΙΜ  38 €


                           ΚΩΔ YX3833/8
                           TIMH 140 €

                           KΩΔ YX3806A/6
                           ΤΙΜΗ 98 €

    
                           ΚΩΔ MX10102-9A
                           TIMH 100 €

                           KΩΔ MX10102-6A
                           ΤΙΜ 66 €


                           ΚΩΔ MX481-16B
                           TIMH 144 €

                          
 
                           ΚΩΔ 19006-6Y
                           TIMH 164 €

                           KΩΔ 19006-1F
                           ΤΙΜ 40 €
                           ΚΩΔ. ΠΠΠ1014
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 X 40 X ΥΨΟΣ 60 CM
                      G10   6 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  170 €

                           ΚΩΔ. ΠΠΠ1015
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 45 X 45 X ΥΨΟΣ 70 CM
                      G10   9 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  199 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


                           ΚΩΔ. ΠΠΠ1013 
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΜΗΚΟΣ 60 Χ  ΠΛΑΤΟΣ 17 CM X ΥΨΟΣ 40 CM
                      G9  5 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  199 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ