Πολύφωτα & Απλίκες 4


<< Προηγούμενη  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Επόμενη >>    ΚΩΔ 2511
    ΤΙΜΗ 67 €

    ΚΩΔ 2512
    ΤΙΜΗ 81 €

     ΚΩΔ 2517
     ΤΙΜΗ 135 €

    ΚΩΔ 2513
    ΤΙΜΗ 67 €

    ΚΩΔ 2514
    ΤΙΜΗ 81 €

    ΚΩΔ 2518
    ΤΙΜΗ 112 €       ΚΩΔ 2452
       ΤΙΜΗ 297 €

       ΚΩΔ 2453
       ΤΙΜΗ 309 €
        ΚΩΔ 6220
      ΤΙΜΗ 164 €

      ΚΩΔ 6229
      ΤΙΜΗ 129 €

      ΚΩΔ 6219
      ΤΙΜΗ 47 €

         


       ΚΩΔ 2442
      ΤΙΜΗ 474 €

     


        ΚΩΔ 2861
      ΤΙΜΗ 135 €

     

        ΚΩΔ 2450
      ΤΙΜΗ 73 €

        ΚΩΔ 2451
      ΤΙΜΗ 95 €

  

        ΚΩΔ 2448
      ΤΙΜΗ 135 €

      ΚΩΔ 2449
      ΤΙΜΗ 130 €        ΚΩΔ 2444
      ΤΙΜΗ 72 €

      ΚΩΔ 2445
      ΤΙΜΗ 103 €

   
       ΚΩΔ 2446
      ΤΙΜΗ 81 €

      ΚΩΔ 2447
      ΤΙΜΗ 134 €


       ΚΩΔ 2887
      ΤΙΜΗ 195 €

      ΚΩΔ 6100
      ΤΙΜΗ 84 €
       ΚΩΔ 2440
      ΤΙΜΗ 72 €

      ΚΩΔ 2441
      ΤΙΜΗ 99 €

        ΚΩΔ 5884
      ΤΙΜΗ 75 €

      ΚΩΔ 5885
      ΤΙΜΗ 99 €
        ΚΩΔ 2926
      ΤΙΜΗ 65 €

      ΚΩΔ 2927
      ΤΙΜΗ 179 €

        ΚΩΔ 2220
      ΤΙΜΗ 121 €

    


    ΚΩΔ 2503
    ΤΙΜΗ 132 €

     ΚΩΔ 2504
     ΤΙΜΗ 110 €

       ΚΩΔ 5760
    ΤΙΜΗ 94 €

     ΚΩΔ 5761
     ΤΙΜΗ 172 €

    ΚΩΔ 5762
    ΤΙΜΗ 79 €

    ΚΩΔ 4616
    ΤΙΜΗ 87 €

     ΚΩΔ 4618
     ΤΙΜΗ 87 €

    ΚΩΔ 4617
    ΤΙΜΗ 87 €

       ΚΩΔ 2507
    ΤΙΜΗ 192 €

     ΚΩΔ 2508
     ΤΙΜΗ 256 €

    ΚΩΔ 2509
    ΤΙΜΗ 192 €

  


    ΚΩΔ 2510
    ΤΙΜΗ 256 €

       ΚΩΔ 2626
    ΤΙΜΗ 93 €

     ΚΩΔ 2625
     ΤΙΜΗ 89 €

    ΚΩΔ 2627
    ΤΙΜΗ 227 €

    ΚΩΔ 2215
    ΤΙΜΗ 144 €

  


    ΚΩΔ 2216
    ΤΙΜΗ 147 €


    ΚΩΔ 2628
    ΤΙΜΗ 37 €

    ΚΩΔ 2629
    ΤΙΜΗ 57 €

     ΚΩΔ 2632
     ΤΙΜΗ 72 €

    ΚΩΔ 2634
    ΤΙΜΗ 92 €

    ΚΩΔ 2631
    ΤΙΜΗ 43 €

    ΚΩΔ 2630
    ΤΙΜΗ 97 €

    ΚΩΔ 2633
    ΤΙΜΗ 107 €
    ΚΩΔ 2895
    ΤΙΜΗ 42 €

    ΚΩΔ 2896
    ΤΙΜΗ 51 €

     ΚΩΔ 2897
     ΤΙΜΗ 93 €

    ΚΩΔ 2898
    ΤΙΜΗ 104 €

    ΚΩΔ 2899
    ΤΙΜΗ 47 €

    ΚΩΔ 2900
    ΤΙΜΗ 121 €
    ΚΩΔ 6035
    ΤΙΜΗ 64 €

    ΚΩΔ 6036
    ΤΙΜΗ 79 €

     ΚΩΔ 6037
     ΤΙΜΗ 57 €

    ΚΩΔ 6038
    ΤΙΜΗ 72 €

  


    ΚΩΔ 7179
    ΤΙΜΗ 125 €

    ΚΩΔ 7177
    ΤΙΜΗ 125 €

     ΚΩΔ 7178
     ΤΙΜΗ 125 €

 

    ΚΩΔ 7180
    ΤΙΜΗ 125 €    ΚΩΔ 2884
    ΤΙΜΗ 150 €

    ΚΩΔ 2886
    ΤΙΜΗ 155 €

     ΚΩΔ 2906
     ΤΙΜΗ 211 €

     ΚΩΔ 2907
    ΤΙΜΗ 115 €
    ΚΩΔ 6009
    ΤΙΜΗ 64 €

    ΚΩΔ 6010
    ΤΙΜΗ 81 €


    ΚΩΔ 6095
    ΤΙΜΗ 49 €

    

    ΚΩΔ 7181
    ΤΙΜΗ 30 €

    ΚΩΔ 7183
    ΤΙΜΗ 78 €

     ΚΩΔ 7185
     ΤΙΜΗ 109 €
    ΚΩΔ 2621
    ΤΙΜΗ 79 €

    ΚΩΔ 2622
    ΤΙΜΗ 99 €    ΚΩΔ 7293
    ΤΙΜΗ 89 €

    ΚΩΔ 7295
    ΤΙΜΗ 133 €


    ΚΩΔ 7297
    ΤΙΜΗ 119 €

    ΚΩΔ 7299
    ΤΙΜΗ 154 €

  

    ΚΩΔ 2839
    ΤΙΜΗ 96 €

    ΚΩΔ 2849
    ΤΙΜΗ 96 €

    ΚΩΔ 2619
    ΤΙΜΗ 80 €

    ΚΩΔ 2620
    ΤΙΜΗ 80 €

    ΚΩΔ 2597
    ΤΙΜΗ 24 €

    ΚΩΔ 2598
    ΤΙΜΗ 83 €

     ΚΩΔ 2599
     ΤΙΜΗ 133 €

 

    ΚΩΔ 6004
    ΤΙΜΗ 25 €

    ΚΩΔ 6003
    ΤΙΜΗ 64 €

     ΚΩΔ 6002
     ΤΙΜΗ 98 €

  

    ΚΩΔ 6081
    ΤΙΜΗ 59 €

    ΚΩΔ 6083
    ΤΙΜΗ 89 €

     ΚΩΔ 6085
     ΤΙΜΗ 119 €

    ΚΩΔ 6840
    ΤΙΜΗ 35 €

    ΚΩΔ 6839
    ΤΙΜΗ 133 €

   


]    ΚΩΔ 6878
    ΤΙΜΗ 107 €

    
]    ΚΩΔ 2970
    ΤΙΜΗ 87 €

    ΚΩΔ 2969
    ΤΙΜΗ 69 €

     ΚΩΔ 2968
     ΤΙΜΗ 26 €    ΚΩΔ 6080
    ΤΙΜΗ 98 €

    ΚΩΔ 6079
    ΤΙΜΗ 69 €

     ΚΩΔ 6078
     ΤΙΜΗ 54 €
    ΚΩΔ 6446
    ΤΙΜΗ 49 €

    ΚΩΔ 6447
    ΤΙΜΗ 132 €

     ΚΩΔ 6449
     ΤΙΜΗ 45 €
    ΚΩΔ 6379
    ΤΙΜΗ 28 €

    ΚΩΔ 6380
    ΤΙΜΗ 85 €
    ΚΩΔ 6179
    ΤΙΜΗ 124 €

    ΚΩΔ 6396
    ΤΙΜΗ 38 €

     ΚΩΔ 6394
     ΤΙΜΗ 36 €

    ΚΩΔ 6395
    ΤΙΜΗ 102 €


     ΚΩΔ 6391
    ΤΙΜΗ 33 €

     ΚΩΔ 6392
     ΤΙΜΗ 88 €

    ΚΩΔ 6393
    ΤΙΜΗ 39 €
     ΚΩΔ 6337
    ΤΙΜΗ 40 €

     ΚΩΔ 6338
     ΤΙΜΗ 89 €

    ΚΩΔ 6339
    ΤΙΜΗ 44 €     ΚΩΔ 6399
    ΤΙΜΗ 88 €

     ΚΩΔ 6400
     ΤΙΜΗ 139 €

     ΚΩΔ 6397
    ΤΙΜΗ 38 €
  
     ΚΩΔ 6398
     ΤΙΜΗ 114 €     ΚΩΔ 2789
    ΤΙΜΗ 28 €

     ΚΩΔ 2790
     ΤΙΜΗ 72 €

     


     ΚΩΔ 2407
    ΤΙΜΗ 85 €

     ΚΩΔ 2408
     ΤΙΜΗ 109 €

     ΚΩΔ 2730
    ΤΙΜΗ 79 €
  
     ΚΩΔ 2772
     ΤΙΜΗ 99 €     ΚΩΔ 2603
    ΤΙΜΗ 117 €

     ΚΩΔ 2605
     ΤΙΜΗ 142 €

     ΚΩΔ 2606
    ΤΙΜΗ 82 €
  
       ΚΩΔ 2601
    ΤΙΜΗ 39 €

     ΚΩΔ 2602
     ΤΙΜΗ 45 €

    
     ΚΩΔ 6539
    ΤΙΜΗ 69 €

     ΚΩΔ 6540
     ΤΙΜΗ 59 €

     
     ΚΩΔ 6530
    ΤΙΜΗ 75 €

     ΚΩΔ 2882
     ΤΙΜΗ 64 €

     ΚΩΔ 6529
    ΤΙΜΗ 73 €
  

                        ΚΩΔ. 3151/1
                         TIMH  88 €

                         ΚΩΔ. 3151/1S
                         TIMH 40 €

                         ΚΩΔ. 3151/1P
                         TIMH  37 €              
                   ΚΩΔ. 3151/4M
                          TIMH  139 €

                          ΚΩΔ. 3151/4S
                          TIMH 142 €
                


                   ΚΩΔ. 3149/3M
                          TIMH  106 €

                          ΚΩΔ. 3149/3
                          TIMH 106 €

                          ΚΩΔ. 3149/1
                          TIMH  39 €                  ΚΩΔ. 3148/3M
                           TIMH  132 €

                           ΚΩΔ. 3148/3
                           TIMH 132 €

                           ΚΩΔ. 3148/1
                           TIMH  51 €                   ΚΩΔ. 3147/3M
                          TIMH  106 €

                          ΚΩΔ. 3147/3S
                          TIMH  110 €

                          ΚΩΔ. 3147/1
                          TIMH  41 €                  ΚΩΔ. 3146/3M
                           TIMH  106 €

                           ΚΩΔ. 3146/3S
                           TIMH  106 €

                           ΚΩΔ. 3146/1
                           TIMH  40 €                  ΚΩΔ. 3163
                          TIMH  107 €

                          ΚΩΔ. 3161
                          TIMH  84 €
            


                  ΚΩΔ. 2061
                           TIMH  151 €

                           ΚΩΔ. 2060
                           TIMH  107 €
                


                  ΚΩΔ. 3162
                           TIMH  108 €
             


                  ΚΩΔ. 3150/6
                           TIMH  218 €

                           ΚΩΔ. 3150/4
                           TIMH  147 €                   ΚΩΔ. 3140/6
                           TIMH  266 €

                           ΚΩΔ. 3140/1
                           TIMH  65 €
               


                   ΚΩΔ. 3140/4
                           TIMH  187 €

                           ΚΩΔ. 3140/3
                           TIMH  155 €                  ΚΩΔ. 3145/3M
                           TIMH  84 €

                           ΚΩΔ. 3145/2M
                           TIMH  69 €                   ΚΩΔ. 3145/4
                           TIMH  124 €
              


                  ΚΩΔ. 3124/6
                           TIMH  226 €
                      


                   ΚΩΔ. 3124/9Π
                            TIMH  317 €

                            ΚΩΔ. 3124/5Π
                            TIMH  183 €
                    


                   ΚΩΔ. 3124/5Μ
                            TIMH  183 €

                            ΚΩΔ. 3124/Π
                            TIMH  78 €
              


                   ΚΩΔ. 3124/L
                            TIMH  282 €

                            ΚΩΔ. 3124/A
                            TIMH  47 €

                            ΚΩΔ. 3124/1
                            TIMH  45 €
                   


                   ΚΩΔ. 3129/5Μ
                            TIMH  191 €

                            ΚΩΔ. 3129/P
                            TIMH  82 €

                            ΚΩΔ. 3129/A
                            TIMH  49 €                   ΚΩΔ. 3129/5P
                            TIMH  191 €

                            ΚΩΔ. 3129/6
                            TIMH  233 €

                            ΚΩΔ. 3129/1
                            TIMH  44 €                      ΚΩΔ. 118/2
                          TIMH  163 €

                          ΚΩΔ. 118/1
                          TIMH  139 €

                          ΚΩΔ. 118/P
                          TIMH  59 €                                     ΚΩΔ. 43/3S
                            TIMH  88 €

                            ΚΩΔ. 43
                            TIMH  86 €
                


                         ΚΩΔ. 44/3S
                            TIMH  79 €

                            ΚΩΔ. 44
                            TIMH  73 €                                     ΚΩΔ. 101/P
                            TIMH  73 €

                            ΚΩΔ. 101/1
                            TIMH  124 €                                   ΚΩΔ. 116
                           TIMH  289 €

                           ΚΩΔ. 23
                           TIMH  81 €                  ΚΩΔ. 112
                           TIMH  76 €

                           ΚΩΔ. 100
                           TIMH  51 €                   ΚΩΔ. 107/4S
                            TIMH  152 €

                            ΚΩΔ. 107/3S
                            TIMH  119 €

                            ΚΩΔ. 107/3M
                            TIMH  124 €                   ΚΩΔ. 575/10P
                            TIMH  368 €

                            ΚΩΔ. 575/12K
                            TIMH  368 €

                          ΚΩΔ Π150
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50 CM
                         ΥΨΟΣ 60 CM
                         G9  10 X 60W
                         TIMH  559  €

                          ΚΩΔ Π151
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 X 40 CM
                         ΥΨΟΣ 30 CM
                         G9  6 X 60W
                         TIMH  399  €

ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR                         ΚΩΔ Π152
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 100 CM  X ΠΛΑΤΟΣ 20 CM
                         ΤΟ ΥΨΟΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΥΨΟΣ 150 CM 
                         Ε14  8 X 60W
                         TIMH  599  €

ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR

          
                            ΚΩΔ Π153
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 55 CM  X ΠΛΑΤΟΣ 40 CM
                         ΤΟ ΥΨΟΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΥΨΟΣ 150 CM 
                         Ε14  8 X 60W
                         TIMH  799  €
ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR


                            ΚΩΔ Π154
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  50 CM  X 50 CM
                          ΥΨΟΣ 60 CM 
                         Ε14  4 X 60W
                         TIMH  699  €

ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR
 
          

                           ΚΩΔ Π155
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 120 CM  X ΠΛΑΤΟΣ 25 CM
                        ΤΟ ΥΨΟΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΥΨΟΣ 150 CM 
                         Ε14  10 X 60W
                         TIMH  1.099  €

ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR                            ΚΩΔ Π156
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM  
                         ΥΨΟΣ 60 CM 
                         Ε14  7 X 60W
                         TIMH  699  €

                         
                            ΚΩΔ Π157
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM  
                         ΥΨΟΣ 60 CM 
                         Ε14  10 X 60W
                         TIMH  899  €

                                             
                            ΚΩΔ Π158
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 70 CM  
                         ΥΨΟΣ 80 CM 
                         Ε14  18 X 60W
                        TIMH  1.299  €

                                                         ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR
                               ΚΩΔ 5307-4
                               ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 60 CM
                               TIMH 72 €

                                ΚΩΔ 5307-6
                               ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 100 CM
                               TIMH 87 €
                         
                         
                                       ΚΩΔ 5306-6
                               ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 50 CM
                               TIMH 174 €

                         
                                       ΚΩΔ 4381-1                           
                               TIMH 25 €

                                ΚΩΔ 4381-2                          
                               TIMH 36 €

                                ΚΩΔ 43367                           
                               TIMH 30 €

                                ΚΩΔ 3439                         
                               TIMH 39 €
                         
                         
                                                 
                        

                              
                                ΚΩΔ 4419                          
                               TIMH 101 €

                               ΚΩΔ 43358                         
                               TIMH 34 €
                         
                 ΚΩΔ 4289Α
                          ΤΙΜΗ 42 €

                          ΚΩΔ 4289Β-1
                          ΤΙΜΗ 30 €

                          ΚΩΔ 4289Β-2
                          ΤΙΜΗ 56 €

                          ΚΩΔ 4289Β-3
                          ΤΙΜΗ 80 €

                          ΚΩΔ 3366
                          ΤΙΜΗ 35 €

                                    ΚΩΔ 4409Β
                          ΤΙΜΗ 17 €

                          ΚΩΔ 4409Γ-1
                          ΤΙΜΗ 13 €

                          ΚΩΔ 4409Γ-2
                          ΤΙΜΗ 28 €

                          ΚΩΔ 4409Γ-3
                          ΤΙΜΗ 38 €
ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΡΟΜΒΟΣ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
                              ΚΩΔ CP70
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 80 CM X 23 CM ΥΨΟΣ 80 CM
                          ΛΑΜΠΕΣ G9  6 X 60W   220 V
                          TIMH 289 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ                           ΚΩΔ    Π26Β  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 CM  Y 30 CM
                           ΛΑΜΠΕΣ  4  Χ G9  60Watt 
                           ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΧΑΝΤΡΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙ
                           ΧΡΩΜΑ ΝΙΚΕΛ  
                               ΜΟΝΟ 95 €                                                                 ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ