Πολύφωτα & Απλίκες 4


<< Προηγούμενη  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Επόμενη >>                                                                                                                        SUN 


                                   ΚΩΔ. MD228-4S                               
                            ΤΙΜΗ  108 € 

                            ΚΩΔ. MC228-4
                            ΤΙΜΗ  120 €  
                                                                                                                     SUN

                                   ΚΩΔ. MD228-8B                             
                            ΤΙΜΗ  125 € 
                                                                                                                                               SUN

                                   ΚΩΔ. MD135-3A                                  
                            ΤΙΜΗ  125 € 

                            ΚΩΔ. MD-126A
                            ΤΙΜΗ  121 €                                                                                                                           
                                                                                        SUN
                             
                            ΚΩΔ. MX33024-12A                                
                            ΤΙΜΗ  101 € 

                            ΚΩΔ. MD33024-8
                            ΤΙΜΗ  101 €                                                                                                                                                        
                                                                                       SUN
                                        
                                ΚΩΔ. 3004-12P RD                               
                                ΤΙΜΗ  182 €                     
                                                                                                                          SUN

                                    ΚΩΔ. 2451-5                                     
                            ΤΙΜΗ  227 € 
                                                                                                                                        SUN
                                    ΚΩΔ. MW-7146B/5PB                                
                            ΤΙΜΗ  172 € 

                            ΚΩΔ. MW-7146B/3PB
                            ΤΙΜΗ  101 €                                                                                                                         
                                                                                        SUN
                                 
                          ΚΩΔ. MW-7146B/1W                                
                          ΤΙΜΗ  39 €  

                                  ΚΩΔ. MW-8201/1C-3
                          ΤΙΜΗ  33 €  

                          ΚΩΔ. MW-8201/1C-A
                          ΤΙΜΗ  33 €  

                          ΚΩΔ. MW-8201/1C-R
                          ΤΙΜΗ  33 €                                                                                                                                            
                                                                                      SUN
                                      
                               ΚΩΔ. 3011-11P                               
                               ΤΙΜΗ  154 €  
                                                                                                                        SUN

                                   ΚΩΔ. 3011-18C                                        
                           ΤΙΜΗ  169 €  
                                                                                                                     SUN

                                   ΚΩΔ. 1621-7PL                                  
                           ΤΙΜΗ  391 €  
                                                                                                                       SUN

                                   ΚΩΔ. 1621-6PL                                 
                           ΤΙΜΗ  317 €  
                                                                                                                        SUN


                                    ΚΩΔ. 6013/9C                                       
                             ΤΙΜΗ  160 €  
                              
                            ΚΩΔ. 6013/15C
                            ΤΙΜΗ  264 €                                                                                                                        
                                                                                     SUN
                                   
                           ΚΩΔ. 6008-550P                                 
                           ΤΙΜΗ  182 €  

                                    ΚΩΔ. 6008-550P
                           ΤΙΜΗ  213 €                                                                                                                            
                                                                                        SUN
                                   
                           ΚΩΔ. 6016/15P                                      
                           ΤΙΜΗ  250 €                    
                                                                                                                               SUN

                                ΚΩΔ. 7182-10R                                                
                         ΤΙΜΗ  115 €   

                                ΚΩΔ. 7182-10SQ
                         ΤΙΜΗ  160 €  
                                                                                                                          SUN

                                  ΚΩΔ. MD-236-9Black                                 
                         ΤΙΜΗ  227 €  
                                                                                                                            SUN

                                 ΚΩΔ. MB-236-2White                                  
                         ΤΙΜΗ  50 € 

                         ΚΩΔ. MB-236-2Black
                         ΤΙΜΗ  50 €  
                                                                                                                    SUN

                                  ΚΩΔ. P6051/6L                               
                          ΤΙΜΗ  95 €  

                          ΚΩΔ. SC6051/5L
                          ΤΙΜΗ  77 €  

                          ΚΩΔ. SC6051/3L
                          ΤΙΜΗ  58 €                      
                                                                                                                        SUN

                                 ΚΩΔ. SC6050/5L                                      
                          ΤΙΜΗ  87 €  

                          ΚΩΔ. SC6050/3L
                          ΤΙΜΗ  62 €  
                                                                                                                         SUN

                                 ΚΩΔ. LD1159                                             
                         ΤΙΜΗ  41 €  

                         ΚΩΔ. SD1159
                         ΤΙΜΗ  87 €  

                         ΚΩΔ. LD1159
                         ΤΙΜΗ  72 €                                                                                                                                                     
                                                                                       SUN
                                  
                           ΚΩΔ. 5731-6P                                         
                           ΤΙΜΗ  146 €  
                                                                                                                          SUN

                                   ΚΩΔ. 2045-5  Silver                                      
                            ΤΙΜΗ  111 €  

                            ΚΩΔ. 2045-5  Purple
                            ΤΙΜΗ  111 € 

                           ΚΩΔ. 3005-1T  Purple
                           ΤΙΜΗ  41 €  

                           ΚΩΔ. 3005-1T  Black
                           ΤΙΜΗ  41 €  
                                                                                                                      SUN

                                 ΚΩΔ. 2045-5  Black                                      
                          ΤΙΜΗ  111 € 

                         ΚΩΔ. 3005-1T  Silver
                         ΤΙΜΗ  41 €

                                                                                                                            
                                                                                    SUN

                                     ΚΩΔ. 95000702/2                              
                            ΤΙΜΗ  97 €

                            ΚΩΔ. 93000702/2
                            ΤΙΜΗ  125 €                                                                                                                        
                                                                                       SUN

                                      ΚΩΔ. 98000702/10                              
                            ΤΙΜΗ  294 €                                                                                                                                                       
                                                                                   SUN

                                     ΚΩΔ. 96000702/6                                   
                            ΤΙΜΗ  132 €
                   


                                                                                                                          
                                                                                     SUN

                                     ΚΩΔ. 96000702-10                           
                            ΤΙΜΗ  286 €
                


                                                                                                                             
                                                                                          SUN

                                     ΚΩΔ. MD2185-18                                
                            ΤΙΜΗ  345 €

                            ΚΩΔ. MX2185-10
                            ΤΙΜΗ  219 €                                                                                                                         
                                                                                    SUN
                            
                                    ΚΩΔ. MD2185-12                             
                            ΤΙΜΗ  242 €

                            ΚΩΔ. MX2185-20
                            ΤΙΜΗ  417 €                                                                                                                             
                                                                                           SUN
                                
                            ΚΩΔ. MD2184-18                                  
                            ΤΙΜΗ  345 €

                            ΚΩΔ. MD2184-12
                            ΤΙΜΗ  242 €                                                                                                                                                    
                                                                                            SUN

                                   ΚΩΔ. MD2333-12                                  
                            ΤΙΜΗ  242 €

                            ΚΩΔ. MD23333-18
                            ΤΙΜΗ  345  €                                                                                                                           
                                                                                        SUN

                                    ΚΩΔ. MX2333/20-G                           
                             ΤΙΜΗ  321 €

                             ΚΩΔ. MX2333/10-G
                             ΤΙΜΗ  175 €                                                                                                                           
                                                                                          SUN

                                    ΚΩΔ. MX2333/12-G                          
                            ΤΙΜΗ  175 €

                            ΚΩΔ. MD2333/18-G
                            ΤΙΜΗ  273 €

                            ΚΩΔ. MB2333/3-G
                            ΤΙΜΗ  58 €                                                                                                                                                          
                                                                                        SUN

                                   ΚΩΔ. 2292-5S-G                                     
                           ΤΙΜΗ  172 €
                        


                                                                                                                        
                                                                                        SUN

                                    ΚΩΔ. 2292-3R-G                               
                            ΤΙΜΗ  109 €

                            ΚΩΔ. 2321-1-G
                            ΤΙΜΗ  65 €                                                                                                                                                   
                                                                                         SUN

                             
                                     ΚΩΔ. KD2546-6                                
                             ΤΙΜΗ  204 €

                             ΚΩΔ. KT2546-2
                             ΤΙΜΗ  138 €                                                                                                                            
                                                                                     SUN

                             
                             ΚΩΔ. Q7283/9                                    
                             ΤΙΜΗ  175 €

                             ΚΩΔ. Q7283/5SR
                             ΤΙΜΗ  106 €                                                                                                                         
                                                                                     SUN

                                     ΚΩΔ. 2848-9                                        
                            ΤΙΜΗ  243 €

                            ΚΩΔ. 2848-12
                            ΤΙΜΗ  317 €                                                                                                                         
                                                                                      SUN

                                      ΚΩΔ. KX2556-11                                  
                            ΤΙΜΗ  242 €
                        


                                                                                                                       
                                                                                       SUN

                             
                            ΚΩΔ. FX8943/6                                 
                            ΤΙΜΗ  102 €
                                                                                                                                         
                                                                                        SUN

                                      ΚΩΔ. FX8943/5                                  
                             ΤΙΜΗ  96 €

                             ΚΩΔ. FD8943/5
                             ΤΙΜΗ  132 €

                                      ΚΩΔ. FB8943/3
                            ΤΙΜΗ  42                                                                                                                          
                                                                                       SUN

                                    ΚΩΔ. FX8943-8                                   
                            ΤΙΜΗ  205 €                                                                                                                                              
                                                                                       SUN

                                     ΚΩΔ. 8006-12C SQ                             
                            ΤΙΜΗ  205 €

                            ΚΩΔ. 8006-12C RD
                            ΤΙΜΗ  219 €

                                     ΚΩΔ. 8006-14C
                            ΤΙΜΗ  242 €
                                                                                                                       SUN  

                                     ΚΩΔ. MT2095/16P                               
                            ΤΙΜΗ  180 €
                                                                                                                                              SUN

                             
                             ΚΩΔ. MT2095/16C                                   
                            ΤΙΜΗ  204 €
                


                                                                                                                          
                                                                                          SUN

                                    ΚΩΔ. 95000714/2                                  
                             ΤΙΜΗ  44 €

                             ΚΩΔ. 93000714/4
                             ΤΙΜΗ  71 €

                                     ΚΩΔ. 94000714/4
                            ΤΙΜΗ  141 €                                                                                                                           
                                                                                           SUN

                                      ΚΩΔ. 98000714/6                                
                            ΤΙΜΗ  210 €
                                                                                                                         SUN 

                                    ΚΩΔ. 98000714Α-6                                  
                            ΤΙΜΗ  182 €   
                                                                                                                     SUN 

                                    ΚΩΔ. 98000714/4                               
                            ΤΙΜΗ  120 €
                                                                                                                       SUN

                                   ΚΩΔ. KD6009/9A                                 
                            ΤΙΜΗ  195 €

                            ΚΩΔ. KD6009/10B
                            ΤΙΜΗ  213 €
                                                                                                                                                    SUN
                            

                                   ΚΩΔ. KD6009/5A                                  
                            ΤΙΜΗ  109 €

                            ΚΩΔ. KD6009-2A
                            ΤΙΜΗ  56 €

                                                                                                                           SUN  
                                     ΚΩΔ. 767/1                                            
                             ΤΙΜΗ  48 €
                         
                                       ΚΩΔ. 767/4S
                             ΤΙΜΗ  172 €

                             ΚΩΔ. 767/3R
                             ΤΙΜΗ  130 €
                                                                                                                       SUN
                             
                                    ΚΩΔ. 779/1                                       
                           ΤΙΜΗ  44 €
                       
                           ΚΩΔ. 779/5S
                           ΤΙΜΗ  177 €

                           ΚΩΔ. 779/4SQ
                           ΤΙΜΗ  151 €
                                                                                                                       SUN 

                             
                            ΚΩΔ. D5011/5Y JG                              
                            ΤΙΜΗ  242 €
                                                                                                                        SUN

                               
                            ΚΩΔ. D5011/6Y                            
                            ΤΙΜΗ  250 €
                                                                                                                     SUN 

                                   ΚΩΔ. MP4243-9                                  
                            ΤΙΜΗ  266 €

                            ΚΩΔ. MP4243-4
                            ΤΙΜΗ  131 €
                                                                                                                        SUN

                                  ΚΩΔ. MP4243-5                                 
                           ΤΙΜΗ  155 €
                                                                                                                          SUN 
                                   ΚΩΔ. NH7135/6P-Z174                          
                            ΤΙΜΗ  213 €

                            ΚΩΔ. NH7143/1T-Z174
                            ΤΙΜΗ  55 €                                               
                                                                                                                             SUN
                            
                                    ΚΩΔ. NH7135/4P-Z174                            
                             ΤΙΜΗ  154 €

                             ΚΩΔ. NH7135/1W-Z173
                             ΤΙΜΗ  34 €
                                                                                                                            SUN

                            
                                   ΚΩΔ. NH7085/1W-Z151                              
                            ΤΙΜΗ  33 €

                            ΚΩΔ. NH7022/1T-Z142
                            ΤΙΜΗ  38 €

                                    ΚΩΔ. NH7085/1T-Z151
                            ΤΙΜΗ  41 €                                                                                                                          
                                                                                        SUN
                                     
                            ΚΩΔ. NH7087/6-Z173                              
                            ΤΙΜΗ  195 €
                                                                                                                           SUN

                                   ΚΩΔ. 6272/6                                         
                            ΤΙΜΗ  221 €

                            ΚΩΔ. 6271/4
                            ΤΙΜΗ  162 €

                                    ΚΩΔ. 6269/2
                            ΤΙΜΗ  71 €
                                                                                                                          SUN

                                    ΚΩΔ. 6264/6                                        
                             ΤΙΜΗ  221 €

                             ΚΩΔ. 6263/4
                             ΤΙΜΗ  162 €

                                      ΚΩΔ. 6261/2
                             ΤΙΜΗ  70 €
                                                                                                                          SUN

                                   ΚΩΔ. 6273/3                                          
                            ΤΙΜΗ  121 €

                            ΚΩΔ. 6267/5
                            ΤΙΜΗ  182 €

                                     ΚΩΔ. 6265/3
                            ΤΙΜΗ  121 €

                            ΚΩΔ. 6260
                            ΤΙΜΗ  60 € 

                            ΚΩΔ. 6268
                            ΤΙΜΗ  60 €  
                                                                                                                         SUN


                                    ΚΩΔ. MF07093-5CR                               
                            ΤΙΜΗ  138 €

                            ΚΩΔ. MW08017-3CR
                            ΤΙΜΗ  52 € 

                            ΚΩΔ. MC07093B-6CR
                            ΤΙΜΗ  116 €                               ΚΩΔ Π199Α
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡOΣ 60CM
                          ΥΨOΣ 32 CM
                          G9  12 X 60 W
                          TIMH   320 € 

                          ΚΩΔ Π199Β
                    ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡOΣ 50CM
                          ΥΨOΣ 32 CM
                          G9  8 X 60 W
                          TIMH   245 € 

                          ΚΩΔ Π199Γ
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡOΣ 40CM
                          ΥΨOΣ 32 CM
                          G9  4 X 60 W
                          TIMH   195 € 
                                                                                                                      SUN
                               ΚΩΔ. 5997-3                                     
                         TIMH  62 €

                         ΚΩΔ. 5977-6
                         TIMH  113 €
                                                                                                                     SUN
                                ΚΩΔ. 5875-3                                            
                          TIMH  62 €

                         ΚΩΔ. 5875-6
                         TIMH  113 €

                               ΚΩΔ. 5875-12
                         TIMH  220 €
                                                                                                                    SUN
                               ΚΩΔ. 5721-3                                              
                         TIMH  71 €

                         ΚΩΔ. 5721-7
                         TIMH  141 €
                                                                                                                                            SUN 
                                ΚΩΔ. 5175                                                  
                          TIMH  141 €

                          ΚΩΔ. 5173
                          TIMH  114 €
                                                                                                                    SUN 
                                ΚΩΔ. 5174                                         
                          TIMH  177 €                                                                                                                               SUN
                                   ΚΩΔ.  P-610L-3CH-R                                          
                          TIMH  157 €

                          ΚΩΔ. P-610L-3CH-W
                          TIMH  157 €

                          ΚΩΔ. P-610L-3CH-B
                          TIMH  157 €
                                                                                                                 SUN
                                   ΚΩΔ. PD105-1                                          
                          TIMH  42 €

                          ΚΩΔ. PD105-3
                          TIMH  95 €
                                                                                                                                SUN

                                  ΚΩΔ. 18361-7                                  
                           TIMH  144 €

                           ΚΩΔ. 18361-3
                           TIMH  91 €

                                                                                                                    SUN
                                                                                                               
                                  ΚΩΔ. 18361-4
                           TIMH  177 €

                           ΚΩΔ. 18361-1T
                           TIMH  38 €

                           ΚΩΔ. 18361-1W
                           TIMH  39 €
                                                                                                                 SUN 
                                  ΚΩΔ. P0120-09B                              
                           TIMH  132 €
                                                                                                                      SUN 
                                   ΚΩΔ. P0120-05B                               
                            TIMH  83 €
                                                                                                                       SUN
                                  ΚΩΔ. P0120-04                                      
                         TIMH  77 €
                                                                                                                    SUN
                           ΚΩΔ. P0120-06B                                  
                          TIMH  95 €
                                                                                                                                                SUN
                                 ΚΩΔ. 6018-3S                                     
                          TIMH  101 €
                                                                                                                   SUN
                                 ΚΩΔ. 6018-3B                                     
                          TIMH  101 €

                                 ΚΩΔ. 6018-3C
                          TIMH  101 €


                                                                                                                     SUN 
                                  ΚΩΔ. 19497-C                                     
                           TIMH  72 €

                                  ΚΩΔ. 18497-S
                           TIMH  72 €

                                                                                                                         SUN

                                  ΚΩΔ. 5732                                                
                           TIMH  72 €

                                  ΚΩΔ. 5731-1
                           TIMH  72 €

                                                                                                                    SUN
                                                    
                            ΚΩΔ. MD11258-10                                
                            TIMH  175 €
                                                                                                                     SUN

                                 ΚΩΔ. P-573-3CH-R                                
                          TIMH  101€

                          ΚΩΔ. P-573-3CH-O
                          TIMH  101 €
                                                                                                                          SUN
                             
                                 ΚΩΔ. P-496S-3CH-B                                  
                          TIMH  115 €

                          ΚΩΔ. P-496S-4CH-O
                          TIMH  132 €

                          ΚΩΔ. P-496S-3CH-O
                          TIMH  115 €
                                                                                                                       SUN

                          ΚΩΔ. P-655M-8CH-GN                          
                          TIMH  115 €
                                                                                                                                                  SUN

                                  ΚΩΔ. P-655M-8CH-P                                
                         TIMH  115 €

                         ΚΩΔ. P-655M-8CH-B
                         TIMH  115 €
                           
                        ΚΩΔ. P-655M-8CH-O
                        TIMH  115 €

                        ΚΩΔ. P-655M-8CH-C
                        TIMH  115 €                                                    
                                                                                                                                                 SUN
                                 ΚΩΔ. P-9212-5SP+CH-B                            
                          TIMH  146 €  
                                                                                                                      SUN

                                  ΚΩΔ. P-528-5CH-B                                
                           TIMH  115 €

                          ΚΩΔ. P-527-5CH-B
                          TIMH  119 €                            
                                                                                                                     SUN 

                                   ΚΩΔ. P-680-5CH-B                                
                          TIMH  102 €
                                                                                                                                   SUN 

                                  ΚΩΔ. P-680-3CH-B                               
                           TIMH  78 €                  
                                                                                                                       SUN
                                 ΚΩΔ. P-687M-2CH-FLP                           
                          TIMH  57 €

                          ΚΩΔ. P-687S-1CH-FLP
                          TIMH  38 €                          
                                                                                                                          SUN

                                 ΚΩΔ. P-668-5CH-LP                               
                          TIMH  106 €

                          ΚΩΔ. P-668-1CH-C
                          TIMH  106 €
                                                                                                                         SUN
                                      ΚΩΔ. P-668-3CH-LP                             
                            TIMH  671 €

                            ΚΩΔ. P-668-3CH-C
                            TIMH  71 €
                                                                                                                       SUN 

                                   ΚΩΔ. P1-484L-6CH-WB                             
                            TIMH  92 € 
                                                                                                                                         SUN

                                   ΚΩΔ. C-664M-4CH-R                             
                            TIMH  72 €
                                                                                                                                           SUN
                               
                                   ΚΩΔ. 3061/4BK                                       
                          TIMH  102 €

                          ΚΩΔ. 3061/4WH
                         TIMH  102 €              

                                                                                                                    SUN
 
                                  ΚΩΔ. 2055/4WH                                       
                         TIMH  109 €

                         ΚΩΔ. C-568L-1BK
                         TIMH  77 €
                                                                                                                    SUN

                                  ΚΩΔ. 3057/2BK                                                 
                         TIMH  51 €

                         ΚΩΔ. 3057/2GR
                        TIMH  51 €

                                ΚΩΔ. 3057/2WH
                        TIMH  51 €

                        ΚΩΔ. 3057/2BL
                        TIMH  51 €

                        ΚΩΔ. 3057/2FUC
                        TIMH  51 €
                                                                                                                  SUN

                                  ΚΩΔ. 6083-4                                       
                           TIMH  78 €
                                                                                                                      SUN

                                    ΚΩΔ. 8112                                                   
                           TIMH  85 €
                                                                                                                      SUN

                                   ΚΩΔ. P-6184                                           
                            TIMH  78 €

                            ΚΩΔ. T-6184
                            TIMH  40 €
                                                                                                                       SUN

                                    ΚΩΔ. 380-1                                                   
                           TIMH  54 €

                           ΚΩΔ. 480-1
                           TIMH  71 €
                                                                                                                       SUN

                                    ΚΩΔ. MD6149L                                 
                           TIMH  88 €

                           ΚΩΔ. MD6149M
                           TIMH  69 €
                                                                                                                       SUN

                                     ΚΩΔ. MV8252-400                                 
                            TIMH  99 €

                           ΚΩΔ. MA8252-175
                           TIMH  58 €


                                                                                                                          SUN
                            
                                    ΚΩΔ. W0173-02D                                   
                           TIMH  58 €

                           ΚΩΔ. T0173-01E
                           TIMH  51 €
                                                                                                                           SUN

                                    ΚΩΔ. 60436/4                                           
                           TIMH  338 €

                           ΚΩΔ. W60436
                           TIMH  65 €
                                                                                                                         SUN

                                      ΚΩΔ. MD060884/20                               
                            TIMH  334 €
                        
                                                                                                                     SUN

                                     ΚΩΔ. H17905-3                                  
                            TIMH  132 €

                           ΚΩΔ. H17905-5
                           TIMH  183 €
                                                                                                                      SUN

                                     ΚΩΔ. H9813/3A (silver)                           
                            TIMH  138 €

                            ΚΩΔ. T9813/1 (Gold)
                            TIMH  44 €
                                                                                                                            SUN 
                                    ΚΩΔ. H9813/3 (silver)                         
                           TIMH  96 €

                                    ΚΩΔ. H9813/3 R G
                           TIMH  96 €                            
                                                                                                                     SUN 
                                      ΚΩΔ. H9813/3A (Gold)                        
                            TIMH  138 €
                                                                                                                                                 SUN 

                                       ΚΩΔ. MX89037/6 Chrome                         
                             TIMH  210 €                            
                                                                                                                         SUN

                                       ΚΩΔ. MX89037-12 Bronze                           
                             TIMH  436 €
                            

                                      ΚΩΔ. MX89037-12 Chrome
                            TIMH  436 €                                                 
                                                                                                                            SUN
                                     ΚΩΔ. MD89036-10 Bronze                                
                            TIMH  391 €
                            

                            ΚΩΔ. MB89036-6 Chrome  ΑΠΛΙΚΑ
                            TIMH  174 €                                                                                
                                                                                                                             SUN
                                   ΚΩΔ. MD89036-10 Chrome                       
                          TIMH  391 €
                            

                          ΚΩΔ. MB89036-6 Chrome  ΑΠΛΙΚΑ
                          TIMH  174 €                      
                                                                                                                                               SUN

                                  ΚΩΔ. EP60499L WH                           
                         TIMH  264 €
                                                                                                                       SUN 
                                  ΚΩΔ. W60499 WH                                     
                         TIMH  66 €


 


                            ΚΩΔ 93342 Α
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 58 CM X ΥΨΟΣ 48 CM
                         ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 
                         G9  X  8  60Watt  220V
                         TIMH 700 €  ΜΟΝΟ 592 €

                            ΚΩΔ 93342 Β
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM X ΥΨΟΣ 48 CM
                         ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 
                         G9  X  4  60Watt  220V
                         TIMH 600 €  ΜΟΝΟ 492 €

                          ΚΩΔ 93342 Γ
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80 CM X ΥΨΟΣ 48 CM
                         ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 
                         G9  X  18  60Watt  220V
                         TIMH 1100 €  ΜΟΝΟ 890 €
                  ΚΩΔ. 3124/6
                           TIMH  226 €
                      


                   ΚΩΔ. 3124/9Π
                            TIMH  317 €

                            ΚΩΔ. 3124/5Π
                            TIMH  183 €
                    


                   ΚΩΔ. 3124/5Μ
                            TIMH  183 €

                            ΚΩΔ. 3124/Π
                            TIMH  78 €
              


                   ΚΩΔ. 3124/L
                            TIMH  282 €

                            ΚΩΔ. 3124/A
                            TIMH  47 €

                            ΚΩΔ. 3124/1
                            TIMH  45 €
                   


                   ΚΩΔ. 3129/5Μ
                            TIMH  191 €

                            ΚΩΔ. 3129/P
                            TIMH  82 €

                            ΚΩΔ. 3129/A
                            TIMH  49 €                   ΚΩΔ. 3129/5P
                            TIMH  191 €

                            ΚΩΔ. 3129/6
                            TIMH  233 €

                            ΚΩΔ. 3129/1
                            TIMH  44 €                      ΚΩΔ. 118/2
                          TIMH  163 €

                          ΚΩΔ. 118/1
                          TIMH  139 €

                          ΚΩΔ. 118/P
                          TIMH  59 €                                     ΚΩΔ. 43/3S
                            TIMH  88 €

                            ΚΩΔ. 43
                            TIMH  86 €
                


                         ΚΩΔ. 44/3S
                            TIMH  79 €

                            ΚΩΔ. 44
                            TIMH  73 €
                  ΚΩΔ. 112
                           TIMH  76 €

                           ΚΩΔ. 100
                           TIMH  51 €                   ΚΩΔ. 107/4S
                            TIMH  152 €

                            ΚΩΔ. 107/3S
                            TIMH  119 €

                            ΚΩΔ. 107/3M
                            TIMH  124 €                          ΚΩΔ Π150
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50 CM
                         ΥΨΟΣ 60 CM
                         G9  10 X 60W
                         TIMH  559  €

                          ΚΩΔ Π151
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 X 40 CM
                         ΥΨΟΣ 30 CM
                         G9  6 X 60W
                         TIMH  399  €

ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR                         ΚΩΔ Π152
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 100 CM  X ΠΛΑΤΟΣ 20 CM
                         ΤΟ ΥΨΟΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΥΨΟΣ 150 CM 
                         Ε14  8 X 60W
                         TIMH  599  €

ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR

          
                            ΚΩΔ Π153
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 55 CM  X ΠΛΑΤΟΣ 40 CM
                         ΤΟ ΥΨΟΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΥΨΟΣ 150 CM 
                         Ε14  8 X 60W
                         TIMH  799  €
ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR


                            ΚΩΔ Π154
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  50 CM  X 50 CM
                          ΥΨΟΣ 60 CM 
                         Ε14  4 X 60W
                         TIMH  699  €

ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR
 
          

                           ΚΩΔ Π155
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 120 CM  X ΠΛΑΤΟΣ 25 CM
                        ΤΟ ΥΨΟΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΥΨΟΣ 150 CM 
                         Ε14  10 X 60W
                         TIMH  1.099  €

ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR                            ΚΩΔ Π156
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM  
                         ΥΨΟΣ 60 CM 
                         Ε14  7 X 60W
                         TIMH  699  €

                         
                            ΚΩΔ Π157
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM  
                         ΥΨΟΣ 60 CM 
                         Ε14  10 X 60W
                         TIMH  899  €

                                             
                            ΚΩΔ Π158
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 70 CM  
                         ΥΨΟΣ 80 CM 
                         Ε14  18 X 60W
                        TIMH  1.299  €

                                                         ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΙΟ ,ΟΞΥΝΤΕ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ.

ΣΑΣ ΤΟ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

KRYSTALLO ASFOUR

ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΡΟΜΒΟΣ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
                              ΚΩΔ CP70
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 80 CM X 23 CM ΥΨΟΣ 80 CM
                          ΛΑΜΠΕΣ G9  6 X 60W   220 V
                          TIMH 289 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ                           ΚΩΔ    Π26Β  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 CM  Y 30 CM
                           ΛΑΜΠΕΣ  4  Χ G9  60Watt 
                           ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΧΑΝΤΡΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙ
                           ΧΡΩΜΑ ΝΙΚΕΛ  
                               ΜΟΝΟ 95 €                                                                 ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ