Πολύφωτα & Απλίκες 5        
 

<< Προηγούμενη  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Επόμενη >>
                           ΚΩΔ. 102Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM Χ 50 CM  ΥΨΟΣ 40 CM
                           G9  8 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  299 €

                           ΚΩΔ. 102Β
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM Χ 40 CM  ΥΨΟΣ 40 CM
                           G9  6 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  280 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ

      

                           ΚΩΔ. 101
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΡΑΓΑ  ΜΗΚΟΣ 50 CM Χ ΠΛΑΤΟΣ 20 CM  ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  3 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  189 €

                            
                           ΚΩΔ. 101Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM Χ 50 CM  ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  6 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  270 €
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ                           ΚΩΔ. 101Β
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΡΑΓΑ  ΜΗΚΟΣ 1,00 CM Χ ΠΛΑΤΟΣ 30 CM  ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  10 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  289 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ                           ΚΩΔ. 103Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΡΑΓΑ  ΜΗΚΟΣ   1,00  CM Χ 32 CM  ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  9 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  390 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ                           ΚΩΔ. 104
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     40  CM Χ 32 CM  ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  6 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  220€


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ


                           ΚΩΔ. 105
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ   50 Χ 50  CM Χ   ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  9 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  299 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ


                                  ΚΩΔ. 106
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ   50 Χ 50  CM Χ   ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  9 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  299 €

                           ΚΩΔ. 106Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ   40 Χ 40  CM Χ   ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  6 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  259 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ
                           ΚΩΔ. 106
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΡΑΓΑ ΜΗΚΟΣ    90 Χ ΠΛΑΤΟΣ  20  CM Χ   ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  9 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  239 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ

                           ΚΩΔ. 106Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ    65 Χ ΥΨΟΣ 55 CM
                           G9  9 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  349 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ
                           ΚΩΔ. 107
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΗΚΟΣ  50 Χ ΥΨΟΣ 65 CM
                           G9  7 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  249 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ


                           ΚΩΔ. 108
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΡΑΓΑ  ΜΗΚΟΣ  50 Χ  ΠΛΑΤΟΣ 30 CM X  ΥΨΟΣ 50 CM
                           G9  4 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  249 €

                           ΚΩΔ. 108Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ     50 CM  Χ 50 CM X  ΥΨΟΣ 50 CM
                           G9  6 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  259 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ                           ΚΩΔ. 109
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   50 CM X  ΥΨΟΣ 50 CM
                           G9  8 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  289 €

                           ΚΩΔ. 109A
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  40 CM X  ΥΨΟΣ 50 CM
                           G9  6 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  259 €
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ                           ΚΩΔ. 110
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΗΚΟΣ    1,00 CM X ΠΛΑΤΟΣ 20 CM  ΥΨΟΣ 23 CM
                           G9  9 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  269 €

                        ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ
                           ΚΩΔ. 110Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   60 CM X  ΥΨΟΣ 60 CM
                           G9  6 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  310 €

                       
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ


                           ΚΩΔ. 111
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΓΑ ΜΗΚΟΣ   80 CM X  ΥΨΟΣ 60 CM
                           G9  9 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  310 €

                           ΚΩΔ. 111Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 50 Χ 50 CM  X  ΥΨΟΣ 60 CM
                           G9  15 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  399 €


                       
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ
                           ΚΩΔ. 112
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΓΑ  ΜΗΚΟΣ   80 Χ ΠΛΑΤΟΣ 23  X  ΥΨΟΣ 60 CM
                           G9  6 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  250 €

                    
                           ΚΩΔ. 112Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  50 Χ 50  X  ΥΨΟΣ 60 CM
                           G9  8 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  280 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ

ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΥΣΟ
                           ΚΩΔ. 113
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΤΡΩΣ   60  Χ  ΥΨΟΣ 1,00 CM
                           G9  8 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  399 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ
                           ΚΩΔ. 114
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ    40 Χ 40    ΥΨΟΣ 30 CM
                           G9  4 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  149 €

                           

                           ΚΩΔ. 114Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ    50 Χ 50    ΥΨΟΣ 30 CM
                           G9  8 X 60 W
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ  199 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ  ΣΕ ΧΡΩΜΙΟ , ΧΡΥΣΟ ,ΚΑΙ ΟΞΥΝΤΕ

                         

                                  ΚΩΔ. 5202 ΑΑ
                            ΤΙΜΗ  330 €

                            ΚΩΔ. 5202 Α
                            ΤΙΜΗ  195 €

                            ΚΩΔ. 5202 Β
                            ΤΙΜΗ  139 €

                            ΚΩΔ. 5293 Α
                            ΤΙΜΗ  149 €

                            ΚΩΔ. 5293 Β
                            ΤΙΜΗ  129 €                                ΚΩΔ. 5203 Β
                          ΤΙΜΗ  220 €

                          ΚΩΔ. 5294 
                          ΤΙΜΗ  198 €

                         
                         ΚΩΔ. 1555
                        ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  60 Χ 60 
                        G9  9 X 60 W
                        TIMH  99 €                                                                                                       ΜΩ
                                                                                                                   

                       ΚΩΔ.  42102 3L              ΚΩΔ.  42102 4L           ΚΩΔ.  4026                  ΚΩΔ.  6117 1L
                          ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ                 ΤΙΜΗ  90.61 €              ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ              ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ

                           
                      ΚΩΔ.  6117 2L               ΚΩΔ.  6117 3L             ΚΩΔ.  6117 4L              ΚΩΔ.  6117 5L
                      ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ                ΤΙΜΗ  136.48 €            ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ                ΤΙΜΗ  202.23 €


               ΚΩΔ.  6112 1L             ΚΩΔ.  6112 2L        ΚΩΔ.  6112 3L         ΚΩΔ. 6112 4L        ΚΩΔ.  6112 5L
             ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ              ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ          ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ          ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ        ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ

      

                                                                                                                           ΜΩ

                         ΚΩΔ.  4313                              ΚΩΔ.  3401                                   
                         ΤΙΜΗ  116.61 €                        ΤΙΜΗ  50.86 €

             

                                                                                                                   ΜΩ
                                   
                          ΚΩΔ.  6118 1L                         ΚΩΔ.  6118 3L                         ΚΩΔ.  6118 4L
                          TIMH  61.57 €                          ΤΙΜΗ  117.37 €                        ΤΙΜΗ  144.89 €


                                  ΚΩΔ.  6118  5L                        ΚΩΔ.  6118  6L
                          TIMH  169.35 €                        ΤΙΜΗ  202.23 €                                                                                                                           ΜΩ

                         ΚΩΔ.  43293 Α              ΚΩΔ.  43293 Β             ΚΩΔ.  43293 C              ΚΩΔ.  43237
                         ΤΙΜΗ  42.45 €               ΤΙΜΗ  27.93 €               ΤΙΜΗ  23.34 €                ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ


                          ΚΩΔ.  43323                 ΚΩΔ.  43322 Α               ΚΩΔ.  43322 Β
                         ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ               ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ                ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ                                                                                                                 
                                                                                                                         ΜΩ 

                          ΚΩΔ.  6087 5L               ΚΩΔ.  6087 7L           ΚΩΔ.  6085 4L           ΚΩΔ.  6085 6L
                            TIMH  ΤΕΛΟΣ                ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ             ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ            ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ

                            
                                  ΚΩΔ.  6085 8L              ΚΩΔ.  6071 1L            ΚΩΔ.  6071 2L           ΚΩΔ.  6071 3L
                         TIMH  ΤΕΛΟΣ                ΤΙΜΗ  29.46 €             ΤΙΜΗ  52.39 €            ΤΙΜΗ  70.74 €

                                  ΚΩΔ.  6071 4L              ΚΩΔ.  6071 6L           ΚΩΔ.  6071 8L
                         TIMH  90.61 €               ΤΙΜΗ  127.31 €           ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           ΜΩ 

                          ΚΩΔ.  4309 Α                ΚΩΔ.  4309 Β                 ΚΩΔ. 3394
                          ΤΙΜΗ  75.33 €               ΤΙΜΗ  65.39 €                 ΤΙΜΗ  41.69 €                                                                                                                            
                                                                                                                      ΜΩ 

                           ΚΩΔ.  4308 Α              ΚΩΔ.  4308 Β                 ΚΩΔ.  4308 C
                       ΤΙΜΗ  58.51 €              ΤΙΜΗ  44.75 €                ΤΙΜΗ  34.81 €


                       ΚΩΔ.  42104 Α            ΚΩΔ.  42104 Β               ΚΩΔ.  42104 C                                                                                                                                                                              
                       ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ             ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ                 ΤΙΜΗ  ΤΕΛΟΣ