ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
\

  
                           ΚΩΔ H9524/5
                           TIMH 101 €

                           KΩΔ W9524/1
                           ΤΙΜΗ 32 €

                           ΚΩΔ C9524/5
                           ΤΙΜΗ 94 €
                       
                           ΚΩΔ C9524/3
                           TIMH 62 €

                           KΩΔ H9524/8
                           ΤΙΜΗ 158 €

                           ΚΩΔ H9534/8
                           TIMH 168 €

                           KΩΔ W9534/1
                           ΤΙΜΗ 29 €

                           ΚΩΔ C9534/5
                           ΤΙΜΗ 103 €
                       
                           ΚΩΔ C9534/3
                           TIMH 66 €

                           KΩΔ H9534/8
                           ΤΙΜΗ 111 €

                           ΚΩΔ 3384-6P
                           TIMH 158 €

                           KΩΔ 3384-3Χ
                           ΤΙΜΗ 78 €

                           ΚΩΔ  3384Α-4
                           ΤΙΜΗ 110 €


                           ΚΩΔ 6006-3P
                           TIMH 50 €

                           KΩΔ 6006-3PL
                           ΤΙΜΗ 50 €

                           ΚΩΔ 6006-5P
                           ΤΙΜΗ 86 €
                       
                           ΚΩΔ 6006-5PL
                           TIMH 86 €

                           KΩΔ 6006-1W
                           ΤΙΜΗ 18 €

                    


     
                           ΚΩΔ C-072970/6
                           ΤΙΜΗ 180 €
                       
                           ΚΩΔ B-072980/1
                           TIMH 30 €

                        


                           ΚΩΔ 950-1
                           ΤΙΜΗ 42 €
                       
                           ΚΩΔ 950-5R
                           TIMH 180 €

         
                           ΚΩΔ 950-4
                           ΤΙΜΗ 174 €
                       
                      


   
                           ΚΩΔ 4203-4P
                           ΤΙΜΗ 90 €
                       
                           ΚΩΔ 6074-3P
                           TIMH 56 €

           

                           ΚΩΔ 6050-3PL
                           TIMH 60 €

                           KΩΔ 6050-1PL
                           ΤΙΜΗ 36 €

                           ΚΩΔ 6050-5P
                           ΤΙΜΗ 120 €
                       
                           ΚΩΔ 6050-2PL
                           TIMH 42 €

                           KΩΔ 6050-1W
                           ΤΙΜΗ 34 €                           ΚΩΔ 3285-8P
                           TIMH 86 €

                           KΩΔ 3285-8PL
                           ΤΙΜΗ 86 €


    
                           ΚΩΔ MD101819-1B
                           TIMH 46 €

                           KΩΔ MD101819-6B
                           ΤΙΜΗ 240 €

                           ΚΩΔ MD101819-4B
                           ΤΙΜΗ 160 €
                     

                          ΚΩΔ 6088-4P
                           TIMH 84 €

                           KΩΔ 6025-5X
                           ΤΙΜΗ 76 €

                

                           ΚΩΔ SE 4285-03 SM
                           TIMH 136 €

                           KΩΔ SE 4285-01 SM
                           ΤΙΜΗ 40 €

                           ΚΩΔ SE 4285-05 SM
                           ΤΙΜΗ 221 €
                       
                           ΚΩΔ SE 4285-04 SM
                           TIMH 178 €

                
                           ΚΩΔ WS19522-4
                           TIMH 154 €

                           KΩΔ  WS19522-3
                           ΤΙΜΗ 118 €

                           ΚΩΔ  WS19522-5
                           ΤΙΜΗ 191 €
                       
                           ΚΩΔ  WS19522-1
                           TIMH  29 €
          
                           ΚΩΔ SE 4312-03
                           TIMH 124 €

                           KΩΔ  SE 4312-01 SM
                           ΤΙΜΗ 33 €

                           ΚΩΔ   SE 4312-04
                           ΤΙΜΗ 162 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 4312-05
                           TIMH  201 €

                           ΚΩΔ   SE 4312-01 GO
                           TIMH  36 €


                                          

                           ΚΩΔ SE 4314-03
                           TIMH 127 €

                           KΩΔ  SE 4314-01 CP
                           ΤΙΜΗ 37 €

                           ΚΩΔ   SE 4314-01 CO
                           ΤΙΜΗ 37 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 4314-05
                           TIMH  206 €

                           ΚΩΔ   SE 4314-04 
                           TIMH  166 €
     
                           ΚΩΔ WS19522-3
                           TIMH 118 €

                           KΩΔ WS19522
                           ΤΙΜΗ 34 €

                           ΚΩΔ   WS19522-5
                           ΤΙΜΗ 191 €
                       
                           ΚΩΔ  WS19522-4
                           TIMH  154 €

                  


  
                           ΚΩΔ WS2530
                           TIMH 55 €

                           KΩΔ  WS2530
                           ΤΙΜΗ 55 €

                           ΚΩΔ  WS2530-3
                           ΤΙΜΗ 178 €
                       
                           ΚΩΔ  SE2530
                           TIMH  55 €

                           ΚΩΔ  WS2530-5
                           TIMH  291 €

                           ΚΩΔ  WS2530-4
                           TIMH  234 €    
                           KΩΔ  P8517/2L
                           ΤΙΜΗ 420 €

                           ΚΩΔ  P8538/600
                           ΤΙΜΗ 220 €
                       
                           ΚΩΔ  T8451/1S
                           TIMH 80 €                          ΚΩΔ  P8451-3
                           ΤΙΜΗ 268 €
                       
                           ΚΩΔ  C8454/2L
                           TIMH  190 €

                           ΚΩΔ  P8456-3A
                           TIMH  316 €

            
                          ΚΩΔ  P8553/2M
                           ΤΙΜΗ 320 €
                       
             


    
                           ΚΩΔ  LMD5977AL-150
                           ΤΙΜΗ 110 €
                       
                       


                           ΚΩΔ  MD5940B/5+7
                           ΤΙΜΗ 130 €
                       
               

                           ΚΩΔ  WD5940B/600
                           ΤΙΜΗ 80 €
                       
                 


                           ΚΩΔ  P8428/1L-SL
                           ΤΙΜΗ 98 €
                       
                     

                           ΚΩΔ  WD5940/2
                           ΤΙΜΗ 88 €
                       
                      

                           ΚΩΔ  DXD-14685-3
                           ΤΙΜΗ 122 €
                       
                           ΚΩΔ  DXD-14685-4
                           TIMH  158 €

                           ΚΩΔ  DXD-14685-5
                           TIMH  196 €

                           ΚΩΔ  DXD-14685-1
                           TIMH  35 €                           ΚΩΔ  DXD-16785 3LAMP
                           ΤΙΜΗ 96 €
                       
                           ΚΩΔ  DXD-16785 5LAMP
                           TIMH  156 €

                           ΚΩΔ  DXD-16785 4LAMP
                           TIMH  126 €

                           ΚΩΔ  DXD-16785 1LAMP
                           TIMH  28 €

    
                           ΚΩΔ  SE172-3
                           ΤΙΜΗ 90 €
                       
                           ΚΩΔ   SE172-1
                           TIMH  26 €

                           ΚΩΔ   SE172-5
                           TIMH  146 €

                           ΚΩΔ  SE172-4
                           TIMH  118 €
  
                           ΚΩΔ  WS1243-3
                           ΤΙΜΗ 142 €
                       
                           ΚΩΔ   WS1243-1
                           TIMH  42 €

                           ΚΩΔ   WS1243-5
                           TIMH  231 €

                           ΚΩΔ  WS1243-4
                           TIMH  186 €
 

   
                           ΚΩΔ  SE 4288S-03
                           ΤΙΜΗ 127 €
                       
                           ΚΩΔ  SE 4288S-01
                           TIMH  37 €

                           ΚΩΔ  SE 4288S-05
                           TIMH  206 €

                           ΚΩΔ  SE 4288S-04
                           TIMH  166 €
 

                           ΚΩΔ  DXD-7788-M
                           ΤΙΜΗ 187 €
                       
                           ΚΩΔ  DXD-7788-M
                           TIMH  128 €

                           ΚΩΔ  DXD-7788-M
                           TIMH  387 €
                           ΚΩΔ  WS1420-3
                           ΤΙΜΗ 271 €
                       
                           ΚΩΔ  WS1420-1
                           TIMH  85 €

                           ΚΩΔ  WS1420-5
                           TIMH  446 €

                           ΚΩΔ  WS1420-4
                           TIMH  358 €


                           ΚΩΔ  SE 4287-03
                           ΤΙΜΗ 118 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 4287-01
                           TIMH  34 €

                           ΚΩΔ  SE 4287-05
                           TIMH  191 €

                           ΚΩΔ  SE 4287-04
                           TIMH  154 €       
                           ΚΩΔ  SE 331530-03
                           ΤΙΜΗ 109 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 331530-01
                           TIMH  31 €

                           ΚΩΔ  SE 331530-05
                           TIMH  176 €

                           ΚΩΔ  SE 331530-04
                           TIMH  142 €                           ΚΩΔ  WS3397-3
                           ΤΙΜΗ 130 €
                       
                           ΚΩΔ   WS3397-1
                           TIMH  38 €

                           ΚΩΔ  WS3397-5
                           TIMH  211 €

                           ΚΩΔ  WS3397-4
                           TIMH  170 €                           ΚΩΔ  SE 4289-03C
                           ΤΙΜΗ 124 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 4289-01C
                           TIMH  36 €

                           ΚΩΔ  SE 4289-05C
                           TIMH  201 €

                           ΚΩΔ  SE 4289-04C
                           TIMH  162 €                           ΚΩΔ  SE 149-4
                           ΤΙΜΗ 46 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 149-5
                           TIMH  56 €

                           ΚΩΔ  SE 149-3
                           TIMH  36 €

                       

                           ΚΩΔ  SE 1520-5
                           ΤΙΜΗ 137 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 1520-3
                           TIMH  85 €

                           ΚΩΔ  SE 1520-4
                           TIMH  112 €

                    

                           
                           ΚΩΔ  SE 136-5
                           ΤΙΜΗ 48 €
                       
                           ΚΩΔ  SE 136-3
                           TIMH  38 €

                           ΚΩΔ SE 136-7
                           TIMH  60 €
                           ΚΩΔ  SE 148-19-3
                           ΤΙΜΗ 57 €
                       
                           ΚΩΔ   SE 148-19
                           TIMH  15 €

                           ΚΩΔ  SE 148-19-5
                           TIMH  91 €

                           ΚΩΔ  SE 148-19-4
                           TIMH 74 €
                           ΚΩΔ  GRENADE-3
                           ΤΙΜΗ 78 €
                       
                           ΚΩΔ  GRENADE-1
                           TIMH 22 €

                           ΚΩΔ  GRENADE-5
                           TIMH  126 €

                           ΚΩΔ  GRENADE-4
                           TIMH  102 €    
                           ΚΩΔ  SE170-1
                           ΤΙΜΗ 42 €
                       
                           ΚΩΔ  SE170-3
                           TIMH 138 €

                           ΚΩΔ  SE170-4
                           TIMH  182 €

                           ΚΩΔ  SE171-1
                           TIMH  42 €

                            ΚΩΔ  SE171-5
                           TIMH  226 €
                           ΚΩΔ  HM4-3
                           ΤΙΜΗ 69 €
                       
                           ΚΩΔ HM4
                           TIMH 19 €

                           ΚΩΔ HM4-5
                           TIMH  111 €

                           ΚΩΔ  HM4-4
                           TIMH  90 €                           ΚΩΔ SE 135-30
                           TIMH 92 €

                           KΩΔ SE 135-60
                           ΤΙΜΗ 314 €

               

                          ΚΩΔ 1934-62-3
                           TIMH 123 €

                           KΩΔ 1934-62
                           ΤΙΜΗ 37 €

                           ΚΩΔ 1934-62-5
                           ΤΙΜΗ 201 €
                       
                           ΚΩΔ 1934-62-4
                           TIMH 162 €

                  
  
                           ΚΩΔ 151-20-3
                           TIMH 63 €

                           KΩΔ 151-20-1
                           ΤΙΜΗ 17 €

                           ΚΩΔ 151-20-5
                           ΤΙΜΗ 101 €
                       
                           ΚΩΔ 151-20-4
                           TIMH 82 €


                           ΚΩΔ 151-20-3
                           TIMH 72 €

                           KΩΔ 151-20-1
                           ΤΙΜΗ 20 €

                           ΚΩΔ 151-20-5
                           ΤΙΜΗ 116 €
                       
                           ΚΩΔ 151-20-4
                           TIMH 94 €

    
                           ΚΩΔ SE 153-125-3
                           TIMH 87 €

                           KΩΔ SE 153-125
                           ΤΙΜΗ 25 €

                           ΚΩΔ SE 153-125-5
                           ΤΙΜΗ 141 €
                       
                           ΚΩΔ SE 153-125-4
                           TIMH 114 €


   
                           ΚΩΔ SE 155-140-3
                           TIMH 90 €

                           KΩΔ SE 155-140
                           ΤΙΜΗ 26 €
                          
                           ΚΩΔ SE 155-140-5
                           TIMH 146 €

                           KΩΔ SE 155-140-4
                           ΤΙΜΗ 118 €
              

    
                           ΚΩΔ SE 154-160-3
                           TIMH 99 €

                           KΩΔ SE 154-160
                           ΤΙΜΗ 29 €

                           ΚΩΔ SE 154-160-5
                           ΤΙΜΗ 161 €
                       
                           ΚΩΔSE 154-160-4
                           TIMH 130 €
                           ΚΩΔ KS2048P-13-2AB
                           TIMH 30 €

                           KΩΔ KS2048P-1AB
                           ΤΙΜΗ 12 €

                           ΚΩΔ KS2048-18K
                           ΤΙΜΗ 24 €
                       
                           ΚΩΔKS2048P-85-4AB
                           TIMH 84 €                           ΚΩΔ KS2048P-35-3AB
                           TIMH 72 €

                           KΩΔ KS2048P-13-3AB
                           ΤΙΜΗ 44 €

                           ΚΩΔ KS2048P-13-6AB
                           ΤΙΜΗ 84 €
                       
                           ΚΩΔ KS2048P-40-5AB
                           TIMH 88 €


    
                           ΚΩΔ 1050-9
                           TIMH 70 €

                           KΩΔ 1051-5
                           ΤΙΜΗ 38 €

            


                           ΚΩΔ KS2048P-13-3AB-S
                           TIMH 98 €

                           KΩΔ KS2048P-40-5AB-S
                           ΤΙΜΗ 156 €

                           ΚΩΔ KS2048P-85-4AB-S
                           ΤΙΜΗ 120 €
                      
  
                           ΚΩΔ KS1342P-8-1BK
                           TIMH 13 €

                           KΩΔ DD-0309
                           ΤΙΜΗ 38 €

                           ΚΩΔ DD-0312-4
                           ΤΙΜΗ 90 €
                       
                           ΚΩΔ DD-0311-4
                           TIMH 110 €
                              
                           ΚΩΔ KS2049W-1BK
                           TIMH 34 €

    
                           ΚΩΔ KS1288P-36-3BK
                           TIMH 140 €

                           KΩΔ KS2050P-3BK
                           ΤΙΜΗ 98 €

                           ΚΩΔ KS1288P-46-3BK
                           ΤΙΜΗ 80 €
                       
                         

                           ΚΩΔ H9589/6
                           TIMH 92 €

                           KΩΔ H9589/8
                           ΤΙΜΗ 118 €

                       

                           ΚΩΔ C9589/3
                           TIMH 44 €

                           KΩΔ C9589/6
                           ΤΙΜΗ 72 €

                           ΚΩΔ W9589/2
                           ΤΙΜ 28 €
                       

                           ΚΩΔ 302-3N
                           TIMH 90 €

                                                ΚΩΔ 302-4N
                           TIMH 114 €

                     
                           ΚΩΔ 302-4
                           TIMH 114 €

   
                           ΚΩΔ MD103204-5A
                           TIMH 572 €

                         

                           ΚΩΔ P8132/6
                           TIMH 460 €

           
                            ΚΩΔ C8118/6
                           TIMH 196 €

                           KΩΔ C8118/4
                           ΤΙΜΗ 130 €                           ΚΩΔ 7170/6+3
                           TIMH 120 €

                           KΩΔ 7170/5+1
                           ΤΙΜΗ 90 €

                           ΚΩΔ 3806/3T
                           ΤΙΜ  38 €


                           ΚΩΔ YX3833/8
                           TIMH 140 €

                           KΩΔ YX3806A/6
                           ΤΙΜΗ 98 €

    
                           ΚΩΔ MX10102-9A
                           TIMH 100 €

                           KΩΔ MX10102-6A
                           ΤΙΜ 66 €


                           ΚΩΔ MX481-16B
                           TIMH 144 €

                          
 
                           ΚΩΔ 19006-6Y
                           TIMH 164 €

                           KΩΔ 19006-1F
                           ΤΙΜ 40 €                           ΚΩΔ. ΠΠΠ1014
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 X 40 X ΥΨΟΣ 60 CM
                      G10   6 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  219 €

                           ΚΩΔ. ΠΠΠ1015
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 X 50 X ΥΨΟΣ 70 CM
                      G10   9 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  249 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ

  
                            ΚΩΔ ΠΠΠ1020

                       3/ΦΩΤΟΣ  D56 Χ Y 90 CM   ΤΙΜΗ  189 €

                       6/ ΦΩΤΟΣ D80 Χ Y 90 CM  ΤΙΜΗ 289 €

                       8 / ΦΩΤΟΣ D98 Χ Y 100 CM ΤΙΜΗ 379 €

                       12 / ΦΩΤΟΣ D 98 Χ Y 100 CM  ΤΙΜΗ 599 €
 
                       8/L +6 ΔΙΩΡΟΦΟΣ  D 98 Χ Y 100 CM ΤΙΜΗ 599 €

                       12/L +6 ΔΙΩΡΟΦΟΣ  D 98 Χ Y 100 CM ΤΙΜΗ 899 €
                      

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ


  
                           ΚΩΔ. ΠΠΠ1009 
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 Χ 40 CM
                      G9 3 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  170 €                     
                        

                          ΚΩΔ. ΠΠΠ1010 
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50 CM
                      G9 4 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  190 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


                          ΚΩΔ. ΠΠΠ1011 
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΜΗΚΟΣ 60 Χ  ΠΛΑΤΟΣ 50 CM
                      G9 5 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  219 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


                           ΚΩΔ. ΠΠΠ1012 
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΜΗΚΟΣ 70 Χ  ΠΛΑΤΟΣ 17 CM X ΥΨΟΣ 70 CM
                      E14  5 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  219 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ

                           ΚΩΔ. ΠΠΠ1013 
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΜΗΚΟΣ 70 Χ  ΠΛΑΤΟΣ 17 CM X ΥΨΟΣ 40 CM
                      G9  5 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  219 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ
                        ΚΩΔ Π.Π1003
                        ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM ΥΨΟΣ 100 CM ΤΟ ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                        ΤΡΙΦΩΤΟΣ Ε14  3 Χ 60Watt
                        ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΣ
                        ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ
                        ΤΙΜΗ 179 €

                        ΚΩΔ Π.Π1004
                        ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80 CM ΥΨΟΣ 100 CM ΤΟ ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                         Ε14  6 Χ 60Watt
                        ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΣ
                        ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ
                        ΤΙΜΗ 289 €

                        ΚΩΔ Π.Π1005
                        ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 90 CM ΥΨΟΣ 100 CM ΤΟ ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                         Ε14  8 Χ 60Watt
                        ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΣ
                        ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ
                        ΤΙΜΗ 369 €

                       Π.Π1005 ΑΠΛΙΚΑ ΜΟΝΟΦΩΤΗ
                       ΤΙΜΗ 49 €
                       Π.Π1500 ΑΠΛΙΚΑ ΔΙΦΩΤΗ 
                       ΤΙΜΗ 69 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΣ ΠΟΥΕΛΑΙΟΣ
  
                       PPP130
                       3/ΦΩΤΟΣ  D56 Χ Y 90 CM   ΤΙΜΗ  199 €
                       6/ ΦΩΤΟΣ D80 Χ Y 100 CM  ΤΙΜΗ 329 €
                       8 / ΦΩΤΟΣ D80 Χ Y 100 CM ΤΙΜΗ 449 €
                       12 / ΦΩΤΟΣ D 100 Χ Y 100 CM  ΤΙΜΗ 599 € 
                          18 ΦΩΤΟΣ ΔΙΟΡΟΦΟΣ D 100 Χ Y 100 CM ΤΙΜΗ 899 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ
           ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΣΤΙΚΟ

                            PP162
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 70 CM X ΥΨΟΣ 60 CM
                       G9 10 X 50W
                       TIMH 349 €

                       PP163
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM X ΥΨΟΣ 60 CM
                       G9 8 X 50W
                       TIMH 289 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

                       ΚΩΔ PP140
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM X YΨΟΣ 80 CM ΤΙΜΗ  330 €
                       
                       ΚΩΔ PP141
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM X ΥΨΟΣ  80 CM ΤΙΜΗ 280 €
                     


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

                       ΚΩΔ 10220804
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM X YΨΟΣ  102 CM ΤΙΜΗ  289 €
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM X YΨΟΣ  80 CM ΤΙΜΗ 280 €
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM X YΨΟΣ  70 CM ΤΙΜΗ 270 €

                       ΚΩΔ 10220805-5
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM X YΨΟΣ  80 CM 
                       G10 8 X 50 Watt ΤΙΜΗ  229 €
                   


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ

                     10220803
                     ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM
                     ΥΨΟΣ 160 CM 
                     TIMH 499 €


\

                       PP132
                       3/ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ  160 €
                       6/ ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 250 €
                       8 / ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 359 €
                       12 ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 490 €  

                       PP133
                       3/ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ  170 €
                       6/ ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 270 €
                       8 / ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 410 €
                       12 ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 580 €  


                       PP130
                       3/ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ  189 €
                       6/ ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 289 €
                       8 / ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 429 €
                       12 ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 599 €  


   
                       PP112
                       3/ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ  189 €
                       6/ ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 289 €
                       8 / ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 429 €
                       12 ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 690 €  \


                               ΚΩΔ Π115ΑΑΑΑ
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  50 Χ 50 CM  X ΥΨΟΣ 100 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                         ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
                          ΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΠΑΤΙΝΑ 
                          ΛΑΜΠΕΣ G9 8 X 50watt  
                          ΤΙΜΗ 189 €
 
                           ΚΩΔ Π115ΑΑΑΒ
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  60 Χ 60 CM  X ΥΨΟΣ 100 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                         ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
                          ΛΑΜΠΕΣ G9 10 X 50watt  
                          ΤΙΜΗ 279 €
                         
                                                                                   ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 

  ΧΡΥΣΟ ΠΑΤΙΝΑ - ΟΞΥΝΤΕ ΠΑΤΙΝΑ - ΓΚΡΙ ΠΑΤΙΝΑ                                                                                                                      
                                ΚΩΔ. 1216 / P / 1m  ΡΑΓΑ                                                                                                         
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                          ΜΗΚΟΣ 100 CM X  ΠΛΑΤΟΣ 20 CM X  ΥΨΟΣ 100 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                          G9  X  8 X 60W
                         ΤΙΜΗ  210 €  

                          ΚΩΔ. 1216 / P / 1m  ΡΑΓΑ                                                                                                         
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
                          ΜΗΚΟΣ 130 CM X  ΠΛΑΤΟΣ 20 CM X  ΥΨΟΣ 100 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                          G9  X  10 X 60W
                         ΤΙΜΗ  310 €  


   ΧΡΩΜΑΤΑ
  ΑΣΗΜΙ  ΠΑΤΙΝΑ- ΧΡΥΣΟ ΠΑΤΙΝΑ-ΟΞΥΝΤΕ ΠΑΤΙΝΑ.
       ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
                          

\
                              Π115Γ
                         ΤΙΜΗ  169 €

                         Π115Δ
                         ΤΙΜΗ  136 €

                         Π115Ε
                         ΤΙΜΗ  99 €

                         Π115Ζ
                         ΤΙΜΗ  88 €

   ΧΡΩΜΑΤΑ
  ΑΣΗΜΙ  ΠΑΤΙΝΑ- ΧΡΥΣΟ ΠΑΤΙΝΑ-ΟΞΥΝΤΕ ΠΑΤΙΝΑ.
       ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
                          


                          ΚΩΔ Π115Β.Γ.Δ
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  60 Χ 60 CM  X ΥΨΟΣ 100 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                         ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
                          ΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΠΑΤΙΝΑ 
                          ΛΑΜΠΕΣ G9 10 X 50watt 
                          ΤΙΜΗ 279 €

                          ΚΩΔ Π115Β.Β.Δ
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  60 Χ 60 CM  X ΥΨΟΣ 100 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                         ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
                          ΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΠΑΤΙΝΑ 
                          ΛΑΜΠΕΣ G9 10 X 50watt 
                          ΤΙΜΗ 279 €      
                          ΚΩΔ Π115Α
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  50 Χ 50 CM  X ΥΨΟΣ 100 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                         ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
                          ΧΡΩΜΑ ΟΞΥΝΤΕ ΠΑΤΙΝΑ 
                          ΛΑΜΠΕΣ G9 8 X 50watt  
                          ΤΙΜΗ 189 €
 
                           ΚΩΔ Π115Α.Α.Α.Α.Α
                          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  60 Χ 60 CM  X ΥΨΟΣ 100 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                         ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
                         ΧΡΩΜΑ ΟΞΥΝΤΕ ΠΑΤΙΝΑ
                          ΛΑΜΠΕΣ G9 10 X 50watt  
                          ΤΙΜΗ 279 €
                         
                                                                                   ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 

  ΧΡΥΣΟ ΠΑΤΙΝΑ - ΟΞΥΝΤΕ ΠΑΤΙΝΑ - ΓΚΡΙ ΠΑΤΙΝΑ
\
                      


                                                   ΚΩΔ   Π104Γ
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       ΜΠΑΛΑΚΙ Φ 30 ΧΙΛ
                       ΤΙΜΗ 199 €

                            ΚΩΔ  Π104Β
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 
                       ΜΠΑΛΑΚΙ Φ 20 ΧΙΛ
                       ΤΙΜΗ 179 €


                    

                          ΚΩΔ   Π104Α
                          ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                          ΤΙΜΗ  172 €
                      

                        ΚΩΔ  Π604
                        3 / ΦΩΤΟ ΤΙΜΗ 95 €
                        6 / ΦΩΤΟ ΤΙΜΗ 169 €
                        8 / ΦΩΤΟ ΤΙΜΗ 236 €
                        ΚΩΔ 
                        Π605 
                        3 / ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ  179 €
                        5 / ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ  288 €
                        8 / ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 399 €
                        12 / ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 599 €
                           
  ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

                      ΚΩΔ 1874109
                     ΑΠΟ 250 € ΜΟΝΟ 95 €   p0
                       3/ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ  179 €
                       5/ ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 259 €
                       8 / ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 359 €
                       12 ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 599 €
                       Π.Π15001
                       3/ΦΩΤΟΣ  ΤΙΜΗ  179 €
                       6/ΦΩΤΟΣ  ΤΙΜΗ  279 €
                       8/ΦΩΤΟΣ  ΤΙΜΗ  399 €
                       12/ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 570 €

                        Π.Π15002
                       ΔΥΩΡΟΦΟΣ 
                       8/ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ 3 ΠΑΝΩ
                       ΤΙΜΗ  680 €