ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ                            ΚΩΔ  FF0023@@ 
                            ΜΗΚΟΣ  70 CM
                            ΠΛΑΤΟΣ 20 CM
                            ΥΨΟΣ 40 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ   ASFOUR
                            TIMH  269 €

                            ΚΩΔ  FF0023@@@ 
                            ΜΗΚΟΣ  100 CM
                            ΠΛΑΤΟΣ 20 CM
                            ΥΨΟΣ 40 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ   ASFOUR
                            TIMH  389 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  


ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0023 ΜΠΑΛΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 40 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ   ASFOUR
                            TIMH  199 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0024 ΜΠΑΛΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50
                            ΥΨΟΣ 40 CM                  
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  299 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0010 ΧΑΝΤΡΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 50 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ   ASFOUR
                            TIMH  280 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0011 ΧΑΝΤΡΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM
                            ΥΨΟΣ 50 CM                      
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  380 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  


ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0012 ΔΙΆΤΡΗΤΟ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  320 €

                           
                            ΚΩΔ  FF0013 ΔΙΆΤΡΗΤΟ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  390 €

                       
                 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0014 ΜΠΑΛΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 60 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  350 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0015 ΜΠΑΛΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM
                            ΥΨΟΣ 60 CM                      
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  450 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  
ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0016 ΜΠΑΛΑΚΙ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 70 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  4 X 50W  G10  6 X 50W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  490 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0017 ΜΠΑΛΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  250 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0018 ΜΠΑΛΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM                      
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  370 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  


ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0017 ΗΛΙΟΣ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  199 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0018 ΗΛΙΟΣ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50
                            ΥΨΟΣ 30 CM                     
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR 
                            TIMH  290 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  


ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0019 ΠΛΑΚΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM 
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  240 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0020 ΠΛΑΚΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50
                            ΥΨΟΣ 30 CM                     
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  320 € 


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0021 ΧΑΝΤΡΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 50 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ   ASFOUR
                            TIMH  260 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0022 ΧΑΝΤΡΑ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50
                            ΥΨΟΣ 50 CM                    
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ   ASFOUR
                            TIMH  320 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  
ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0025 ΠΛΑΚΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  260 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0026 ΠΛΑΚΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50
                            ΥΨΟΣ 25 CM                  
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W  
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  359 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0027 MAKRY
                            ΜΗΚΟΣ 40 Χ 30 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  6 Χ 50W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  220 €

                            
                            ΚΩΔ  FF0028 MAKRY
                            ΜΗΚΟΣ 60 Χ 30 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM                  
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ   
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50 W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ  ASFOUR
                            TIMH  320 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0029 MAKRY 
                            ΜΗΚΟΣ 120 X 30 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  20 X 50W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ ASFOUR
                            TIMH  690 €

                                    

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  
                            ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0030 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 Χ 50 W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ ASFOUR
                            TIMH  390 €

                                    

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  
                            ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0031 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50 W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ ASFOUR
                            TIMH  290 CM

                                    

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  

                            ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

                            ΚΩΔ  FF0032 ΔΙΑΤΡΗΤΟ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΥΨΟΣ 25 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  8 X 50 W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ ASFOUR
                            TIMH  299 €

                        

                            ΚΩΔ  FF0033 ΔΙΑΤΡΗΤΟ
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                            ΥΨΟΣ 30 CM
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                            ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ                                                  
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  12 X 50W
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ ASFOUR
                            TIMH  399 €

                                    

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ  -ΟΞΥΝΤΕ  


                          ΚΩΔ. ΠΠΠ1009 
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 Χ 40 CM
                      G9 3 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  170 €        

                          ΚΩΔ. ΠΠΠ1010 
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50 CM
                      G9 4 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  190 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ
                          ΚΩΔ. ΠΠΠ1011 
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΜΗΚΟΣ 60 Χ  ΠΛΑΤΟΣ 50 CM
                      G9 5 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  219 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


                           ΚΩΔ. ΠΠΠ1012 
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΜΗΚΟΣ 70 Χ  ΠΛΑΤΟΣ 17 CM X ΥΨΟΣ 70 CM
                      E14  5 X 50Watt
                      ΤΙΜΗ  219 €


ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

   
                        ΚΩΔ. ΜΠΑΡΑ 0011-3
                       ΜΗΚΟΣ 60 CM 
                       ΠΛΑΤΟΣ 10 CM
                       H ΚΑΜΠΙΛΗ ΕΙΝΑΙ 50 CM               
                       ΥΨΟΣ 40 CM
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΝΙΚΕΛ
                       Ε14 5 X 50W
                       TIMH 229 €
KRYSTAL ASFOUR


                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ
                      ΚΩΔ. ΜΠΑΡΑ 0011-4
                       ΜΗΚΟΣ 30 CM 
                       ΠΛΑΤΟΣ 10 CM  
                       H ΚΑΜΠΙΛΗ ΕΙΝΑΙ 50 CM             
                       ΥΨΟΣ 40 CM
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΝΙΚΕΛ
                       Ε14 3 X 50W
                       TIMH 149 €

KRYSTAL ASFOUR

                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ

                       ΚΩΔ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0011-5
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
                       G9 4 X 50W
                       TIMH 190 €

KRYSTAL ASFOUR


                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ
                        ΚΩΔ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0011-6
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 45 CM
                       ΥΨΟΣ 80 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
                       G9 6 X 50W
                       TIMH 170 €

KRYSTAL ASFOUR

                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ -NIKEL
                        ΚΩΔ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0011-7
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 45 CM
                       ΥΨΟΣ 80 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
                       G9 6 X 50W
                       TIMH 190 €


KRYSTAL ASFOUR

                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ -NIKEL                        ΚΩΔ.  0011-8
                       ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 60 Χ 50 CM
                       ΥΨΟΣ 40 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΝΙΚΕΛ
                       Ε14 8 X 50W
                       TIMH  280 €

                                                                             ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ -NIKEL

                        ΚΩΔ 0011-9
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 Χ 40 
                       ΥΨΟΣ 40 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
                       Ε14 4 X 50W
                       TIMH 139 €

                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ                        ΚΩΔ 0011-10
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50 
                       ΥΨΟΣ 20 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΝΙΚΕΛ
                       Ε14 6 X 50W
                       TIMH 190 €
                                                                       KRYSTAL ASFOUR


                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


                        ΚΩΔ 0011-11
                       ΔΙΑMEΤΡΟΣ 50  CM
                       ΥΨΟΣ 20 CM                                                         
                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ  ΝΙΚΕΛ
                       G9 6 X 50W
                       TIMH 219 €

KRYSTAL ASFOUR


                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ

      

                            ΚΩΔ
                            ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α
                            ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  50 Χ 50 CM 
                            ΛΑΜΠΕΣ G9  8 X 60W
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                            TIMH 290 €

                             ΚΩΔ
                            ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Β
                            ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  70 Χ 50 CM
                             ΛΑΜΠΕΣ G9  10 X 60W
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                            TIMH 360 €

                                     KRYSTAL ASFOUR


                            ΚΩΔ
                            ΜΠΑΛΑ  
                            ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                            ΛΑΜΠΕΣ G4 X 12   20W
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                            TIMH 190 €     MONO  90 €

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΜΑΤΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                            ΚΩΔ
                            ΜΠΑΡΑ  3 ΦΩΤΗΗΗΗ
                            ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΗΚΟΣ 65 CM
                            ΛΑΜΠΕΣ E27  3 X 60W
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                            TIMH 190 €     MONO  90 €

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΜΑΤΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

                           ΚΩΔ  4400
                           ΑΠΛΙΚΑ
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΜΗΚΟΣ  30 CM
                           ΛΑΜΠΕΣ G9  2 X 50W
                           ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ  ΓΥΑΛΙ
                           ΧΡΩΜΑ ΟΞΥΝΤΕ
                           ΤΙΜΗ 79 €


                           ΚΩΔ  4401
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     50 Χ 50  CM
                           ΥΨΟΣ  100 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                           ΛΑΜΠΕΣ G9  5 X 50W
                           ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ  ΓΥΑΛΙ
                           ΧΡΩΜΑ ΟΞΥΝΤΕ
                           ΤΙΜΗ 179 €

        
                           ΚΩΔ  4402
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     100 Χ 10  CM
                           ΥΨΟΣ  100 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                           ΛΑΜΠΕΣ G9  5 X 50W
                           ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ  ΓΥΑΛΙ
                           ΧΡΩΜΑ ΟΞΥΝΤΕ
                           ΤΙΜΗ 179 €

                           ΚΩΔ  4403
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     25 Χ 25  CM
                           ΥΨΟΣ  80 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                           ΛΑΜΠΕΣ G9  3 X 50W
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΙΟ
                           ΤΙΜΗ 199 €

                                                                                 ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ASFOUR

    

                           ΚΩΔ  4404
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     25 Χ 7  CM
                           ΥΨΟΣ  80 CM ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ
                           ΛΑΜΠΕΣ G9  2 X 50W
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΙΟ
                           ΤΙΜΗ 179 €


     ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ASFOUR

                            ΚΩΔ  4405
                            ΔΙΟΡΟΦΟΣ
                           ΔΙAMEΤΡΟΣ    130  CM
                           ΥΨΟΣ  100 CM 
                           ΛΑΜΠΕΣ Ε14  18 X 60W
                           ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΟΞΥΝΤΕ
                           ΥΛΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR
                           ΤΙΜΗ 1,600  €


                                                                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ ,ΟΞΥΝΤΕ
                                                                                                                        ΚΩΔ  4406
                           ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ     80 CM 
                           ΥΨΟΣ  60 CM 
                           ΛΑΜΠΕΣ G9  18 X 60W   220V  
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           KRYSTALLO ASFOUR
                           ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΙΟ  
                           ΤΙΜΗ 1800 €
       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ ,ΟΞΥΝΤΕ


ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΑ  ASFOUR

                           ΚΩΔ  4450
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   50 CM
                           ΥΨΟΣ 120 CM
                           ΛΑΜΠΕΣ G10  8 X 50W
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΤΙΜΗ 490 €

                            
                           ΚΩΔ  4451
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   60 CM
                           ΥΨΟΣ 150 CM
                           ΛΑΜΠΕΣ  G10  12 X 50W
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΤΙΜΗ 590 €


                             ΚΩΔ  4452
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   70 CM
                           ΥΨΟΣ 160 CM
                           ΛΑΜΠΕΣ  G10  16 X 50W
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΤΙΜΗ 690 €

                    
                             
                            ΚΩΔ  4453
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   80 CM
                           ΥΨΟΣ 170 CM
                           ΛΑΜΠΕΣ  G10  20 X 50W
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΤΙΜΗ 790 €


                                  
                            ΚΩΔ  4454
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   100 CM
                           ΥΨΟΣ 170 CM
                           ΛΑΜΠΕΣ  G10  25 X 50W
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΤΙΜΗ 990 €                                                           ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΟΞΥΝΤΕ

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΑ  ASFOUR

                           ΚΩΔ  4440
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΟΒΑΛ   70 CM Χ 40 CM
                           ΥΨΟΣ 55 CM
                           ΛΑΜΠΕΣ G9  9 X 50W
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΤΙΜΗ 490 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΟΞΥΝΤΕ


ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΑ

                           ΚΩΔ  4455
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   50 CM
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΤΙΜΗ 390 €

                            
                           ΚΩΔ  4456
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   60 CM
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΤΙΜΗ 490 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΟΞΥΝΤΕ                            


ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΑ

                           ΚΩΔ  4457
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   50 CM
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΤΙΜΗ 340 €

                            
                           ΚΩΔ  4458
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   60 CM
                           ΥΛΙΚΟ ΥΝΟΞ
                           ΤΙΜΗ 450 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΟΞΥΝΤΕ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΑ

                           ΚΩΔ  4459
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   50 CM
                           ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                           ΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
                           ΤΙΜΗ 340 €


                            
                           ΚΩΔ  4460
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   60 CM
                           ΥΛΙΚΟ ΥΝΟΞ
                           ΧΡΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
                           ΤΙΜΗ 450 €
                    

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΟΞΥΝΤΕ


                            
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR
                            ΚΩΔ  ΧΑΝΤΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ
                            ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΗΚΟΣ 100 CM
                            ΠΛΑΤΟΣ  30 CM  X ΥΨΟΣ  50 CM
                            ΛΑΜΠΕΣ   G9  9 X 60W
                            TIMH  390 €
                           


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΟΞΥΝΤΕ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR

                            ΚΩΔ  ΧΑΝΤΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
                            ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50 
                            ΥΨΟΣ 30 CM
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9 6 X 60W
                            TIMH 290 €
                                          
                          

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΟΞΥΝΤΕ


\


                                  ΚΩΔ
                         ΧΑΝΤΡΑ ΜΥΤΑΚΙΑ  Α
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 Χ 40 Χ ΥΨΟΣ 25 CM
                         ΛΑΜΠΕΣ 6 G9  60W
                         ΤΙΜΗ 179 €
                         ΧΑΝΤΡΑ ΜΥΤΑΚΙΑ  Β
                         ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50 Χ ΥΨΟΣ 25 CM
                         ΛΑΜΠΕΣ 8 G9  60W
                         ΤΙΜΗ 279 €

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΝΙΚΕΛ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ ,ΟΞΥΝΤΕ

                         
                       

                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑ 80
                    ΤΙΜΗ 490 €                      

                     ΚΩΔ ΜΠΑΛΑ 60
                     ΤΙΜΗ 290 €

                     ΚΩΔ ΜΠΑΛΑ 50
                     ΤΙΜΗ 220 €


                           ΚΩΔ ΜΠΑΡΑ 140
                       ΤΙΜΗ 420 €                      

                           ΚΩΔ ΜΠΑΡΑ 100
                       ΤΙΜΗ 320 €

ΚΩΔ  7776
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 50 CM
ΥΨΟΣ 80 CM
ΛΑΜΠΕΣ G9 6 X 60W
KRYSTALLO ASFOUR
ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
ΤΙΜΗ 259 €ΚΩΔ  7775
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  50 X 50 CM
ΥΨΟΣ 35 CM
ΛΑΜΠΕΣ G9 8 X 60W
KRYSTALLO ASFOUR
ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
ΤΙΜΗ 289 €

ΚΩΔ  7774
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 X  25 CM
ΥΨΟΣ 50 CM
ΛΑΜΠΕΣ G9 6 X 60W
KRYSTALLO ASFOUR
ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
ΤΙΜΗ 299 €


ΚΩΔ  7773
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 50 CM
ΥΨΟΣ 80 CM
ΛΑΜΠΕΣ G9 8 X 60W
KRYSTALLO ASFOUR
ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
ΤΙΜΗ 379 €


ΚΩΔ  7772
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 50 CM
ΥΨΟΣ 30 CM
ΛΑΜΠΕΣ G9 6 X 60W
KRYSTALLO ASFOUR
ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
ΤΙΜΗ 339 €

                       ΚΩΔ ΠΛΑΚΑΚΙ -ΜΥΤΗ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 70CM
                       ΠΛΑΤΟΣ  30 CM Χ ΥΨΟΣ 12 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 12 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  399 €

                       ΚΩΔ ΠΛΑΚΑΚΙ -ΜΥΤΗ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  40 X 40 CM  X ΥΨΟΣ 12 CM                     
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 9 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  299 €
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑΚΙ-ΠΥΡΑΜΙΔΑ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 70CM
                       ΠΛΑΤΟΣ  35 CM Χ ΥΨΟΣ 50 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 10 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  299 €

                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑΚΙ-ΠΥΡΑΜΙΔΑ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  45 X 45 CM  X ΥΨΟΣ 50 CM                     
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 8 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  199 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR

   
ΚΩΔ  7777
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 60 CM
ΥΨΟΣ 2.00 ΜΕΤΡΑ
ΛΑΜΠΕΣ G9 12 X 60W
KRYSTALLO ASFOUR
ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
ΤΙΜΗ 1.199 €


                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑΚΙ ΜΑΚΡΥ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                       ΥΨΟΣ 70 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 8 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  219 €

                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑΚΙ ΜΑΚΡΥ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 90 CM                    
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 12 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  369 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR

                       ΚΩΔ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΗΛΙΟΣ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                       ΥΨΟΣ 20 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 6 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  189 €

                       ΚΩΔ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΗΛΙΟΣ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM 
                        ΥΨΟΣ 20 CM                 
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 8 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  289 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR


                        ΚΩΔ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΗΛΙΟΣ ΜΕ ΜΥΤΗ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM
                       ΥΨΟΣ 35 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 6 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  249 €

                       ΚΩΔ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΗΛΙΟΣ ΜΕ ΜΥΤΗ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM 
                        ΥΨΟΣ 35 CM                 
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 8 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  349 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR
                        ΚΩΔ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΗΛΙΟΣ ΜΕ ΜΥΤΗ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  40 CM Χ 40 CM
                       ΥΨΟΣ 35 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 6 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  249 €

                       ΚΩΔ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΗΛΙΟΣ ΜΕ ΜΥΤΗ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  50 CM Χ 50 CM 
                        ΥΨΟΣ 35 CM                 
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 8 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  349 €


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR
                        ΚΩΔ ΜΠΑΡΑ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙ 
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ  70 CM Χ 18 CM
                       ΥΨΟΣ 100 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 6 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  269 €

                       ΚΩΔ ΜΠΑΡΑ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙ 
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ  100 CM Χ 18 CM
                       ΥΨΟΣ 100 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 10 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  369 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR


                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑΚΙ-ΠΥΡΑΜΙΔΑ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 70CM
                       ΠΛΑΤΟΣ  35 CM Χ ΥΨΟΣ 50 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 10 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  299 €

                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑΚΙ-ΠΥΡΑΜΙΔΑ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  45 X 45 CM  X ΥΨΟΣ 50 CM                     
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 8 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  199 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR
                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑΚΙ-ΜΠΑΛΑΚΙ 
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 70CM
                       ΠΛΑΤΟΣ  30 CM Χ ΥΨΟΣ 30 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 12 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  299 €

                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑΚΙ-ΜΠΑΛΑΚΙ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  40 X 40 CM  X ΥΨΟΣ 30 CM                     
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 9 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  199 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR                       ΚΩΔ ΣΤΑΓΩΝΑ 
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 70CM
                       ΠΛΑΤΟΣ  30 CM Χ ΥΨΟΣ 13 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 9 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  199 €

                       ΚΩΔ ΣΤΑΓΩΝΑ 
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  45 X 45 CM  X ΥΨΟΣ 13 CM                     
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 9 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  169 €


                     EΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑΓΩΝΑ ΜΑΥΡΟ-ΡΟΖ-ΜΕΛΙ-ΚΟΚΚΙΝΟ-ΔΙΑΦΑΝΟ

Η ΒΑΣΗ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR
                       ΚΩΔ ΜΠΑΡΑ-ΧΑΝΤΡΑ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 100CM
                       ΠΛΑΤΟΣ  20 CM Χ ΥΨΟΣ 100 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 12 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  399 €

                        ΚΩΔ ΜΠΑΡΑ-ΧΑΝΤΡΑ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 70CM
                       ΠΛΑΤΟΣ  20 CM Χ ΥΨΟΣ 100 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 9 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  299 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR


 
                       ΚΩΔ ΜΟΝΟ ΧΑΝΤΡΑ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  40 X 40 CM  X ΥΨΟΣ 20 CM                     
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 5 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  189 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR                       ΚΩΔ ΜΟΝΟ ΧΑΝΤΡΑ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  Μ  80 X Π 40 CM  X ΥΨΟΣ 20 CM                     
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 0 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  299 €ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR

                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑΚΙ-Φ30
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 70CM
                       ΠΛΑΤΟΣ  40 CM Χ ΥΨΟΣ 20 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 12 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  399 €

                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑΚΙ-Φ30
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  40 X 40 CM  X ΥΨΟΣ 20 CM                     
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 9 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  299 €
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR
                       ΚΩΔ ΓΕΡΑΚΙ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 70CM
                       ΠΛΑΤΟΣ  30 CM Χ ΥΨΟΣ 60 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G10 15 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  999 €

                       ΚΩΔ ΓΕΡΑΚΙ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 130CM
                       ΠΛΑΤΟΣ  35 CM Χ ΥΨΟΣ 60 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G10 20 X 60W  LED
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ                     
                       ΤΙΜΗ  1,899 €
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR

         
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ


ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ASFOUR
                     10220803
                     ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM
                     ΥΨΟΣ 160 CM 
                     TIMH 499 €

                     10220803-5
                     ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80 CM
                     ΥΨΟΣ 160 CM 
                     TIMH 799 €ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR

                       ΚΩΔ FFF100@@@ MAYRO ΔΙΟΡΟΦΟΣ

                       3/ΦΩΤΟΣ  D56 Χ Y 90 CM   ΤΙΜΗ  389 €

                       6/ ΦΩΤΟΣ D80 Χ Y 90 CM  ΤΙΜΗ 480 €

                       8 / ΦΩΤΟΣ D100 Χ Y 100 CM ΤΙΜΗ 590 €

                       12 / ΦΩΤΟΣ D 100 Χ Y 100 CM  ΤΙΜΗ 899 €
                      


ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ -ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ -ΑΣΠΡΟ

                       ΚΩΔ FFF100@@@ ΜΠΑΡΑ
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 100 CM
                       ΠΛΑΤΟΣ  20 CM Χ ΥΨΟΣ 100 CM
                       ΛΑΜΠΕΣ G9 8 X 50W 
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR
                       ΤΙΜΗ  230 €

                      

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ MAT                            ΚΩΔ wwww24
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 26 CM X ΥΨΟΣ 50 CM
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΜΟΝΟΦΩΤΟ
                       ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ 
                       ΧΡΩΜΑ ΟΞΥΝΤΕ
                       G10 1 X 60W
                        τιμη 69 €

                                                                                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

                                                         ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΧΡΥΣΟ, ΟΞΥΝΤΕ                            ΚΩΔ wwww23
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 26 CM X ΥΨΟΣ 86 CM
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΜΟΝΟΦΩΤΟ
                       ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ 
                       ΧΡΩΜΑ ΟΞΥΝΤΕ
                       G10 1 X 60W
                        τιμη 69 €

                                                                                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

                                                         ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΧΡΥΣΟ, ΟΞΥΝΤΕ


Α
                        ΚΩΔ wwwwΤΕΤΡΑΓΩΝΟ22
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50  X 50 CM
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                       ΧΡΩΜΑ NIKEL
                       G9 8 X 60W
                        τιμη 299 €

                                                                                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

                                                         ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΧΡΥΣΟ, ΟΞΥΝΤΕ


                       ΚΩΔ wwwwΣΤΡΟΓΓΥΛΟ22
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ 
                       ΧΡΩΜΑ NIKEL
                       G9 8 X 60W
                        τιμη 299 €

                                                                                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

                                                         ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΧΡΥΣΟ, ΟΞΥΝΤΕ

                       ΚΩΔ wwwwMPALA
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 45
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       ΥΛΙΚΟ METALLO 
                       ΧΡΩΜΑ XRYSO MAT
                       G9 4 X 60W
                        τιμη 199 €

                                                                                       ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

                                                         ΝΙΚΕΛ-ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ,ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ,ΧΡΥΣΟ, ΟΞΥΝΤΕ 
                                ΚΩΔ ΜΠΑΛΑ Α Φ 30
                            ΜΗΚΟΣ  50  Χ  CM ΠΛΑΤΟΣ  20 CM 
                            ΥΨΟΣ 70 CM                        
                            G9  6 X 60Watt
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 
                            ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΙΟ
                            ΤΙΜΗ 189 €


                            ΚΩΔ ΜΠΑΛΑ Β Φ 30
                            ΜΗΚΟΣ   40 CM  Χ ΠΛΑΤΟΣ 20 CM 
                            ΥΨΟΣ 70 CM                        
                            G9  4 X 60Watt
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 
                            ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΙΟ
                            ΤΙΜΗ 150 €
 

                                                                                          ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
                                                              ΧΡΩΜΙΟ- ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ- ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ-ΟΞΥΝΤΕ

                             ΚΩΔ Π304Α
                            ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   50 CM                          
                            G9  6 X 60Watt
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 
                            ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΙΟ
                            ΤΙΜΗ 219 €


                                                  
           
                           ΚΩΔ Π304Β
                        ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   40 CM                         
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 56 Χ 80Η
                       ΧΡΩΜΑ XRVMIO
                       ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ,ΓΥΑΛΙ
                       5Χ Ε27  60W
                       ΤΙΜΗ 62 €


                              ΚΩΔ  ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ ΜΠΑΡΑ
                            ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 100 CM
                            ΠΛΑΤΟΣ 17 CM X ΥΨΟΣ 20 CM
                            NIKEL MAT
                            ΛΑΜΠΕΣ  G9  6 X 50W  ΣΗΝ 2 G10 
                            ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΚΟ
                            TIMH  239 €                           ΚΩΔ. 101Β
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΡΑΓΑ  ΜΗΚΟΣ 1,00 CM Χ ΠΛΑΤΟΣ 30 CM  ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  10 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 289 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ
                           ΚΩΔ. 102Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM Χ 50 CM  ΥΨΟΣ 40 CM
                           G9  8 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 299 €

                           ΚΩΔ. 102Β
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 40 CM Χ 40 CM  ΥΨΟΣ 40 CM
                           G9  6 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 280 €
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ

                           ΚΩΔ. 103Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΡΑΓΑ  ΜΗΚΟΣ   1,00  CM Χ 32 CM  ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  9 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 390 €
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ

                           ΚΩΔ. 104
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     40  CM Χ 32 CM  ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  6 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 220€
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ                           ΚΩΔ. 105
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ   50 Χ 50  CM Χ   ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  9 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 299 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ
                                  ΚΩΔ. 106
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ   50 Χ 50  CM Χ   ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  9 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 299 €

                           ΚΩΔ. 106Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ   40 Χ 40  CM Χ   ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  6 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 259 €
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ


                           ΚΩΔ. 106
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΡΑΓΑ ΜΗΚΟΣ    90 Χ ΠΛΑΤΟΣ  20  CM Χ   ΥΨΟΣ 70 CM
                           G9  9 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 239 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ


                           ΚΩΔ. 106Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ    65 Χ ΥΨΟΣ 55 CM
                           G9  9 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 349 €
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ

                           ΚΩΔ. 107
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΗΚΟΣ  50 Χ ΥΨΟΣ 65 CM
                           G9  7 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 249 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ
                           ΚΩΔ. 108
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΡΑΓΑ  ΜΗΚΟΣ  50 Χ  ΠΛΑΤΟΣ 30 CM X  ΥΨΟΣ 50 CM
                           G9  4 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 249 €

                           ΚΩΔ. 108Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ     50 CM  Χ 50 CM X  ΥΨΟΣ 50 CM
                           G9  6 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 259 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ

                           ΚΩΔ. 109
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   50 CM X  ΥΨΟΣ 50 CM
                           G9  8 X 60 W   220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 289 €

                           ΚΩΔ. 109A
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  40 CM X  ΥΨΟΣ 50 CM
                           G9  6 X 60 W   220 V 
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 259 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR


ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ


                           ΚΩΔ. 110
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΗΚΟΣ    1,00 CM X ΠΛΑΤΟΣ 20 CM  ΥΨΟΣ 23 CM
                           G9  9 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 269 €
                                                                        ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

                                                       ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ                           ΚΩΔ. 110Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ   ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   60 CM X  ΥΨΟΣ 60 CM
                           G9  6 X 60 W   220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 310 €

             ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR          

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ

                           ΚΩΔ. 111
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΓΑ ΜΗΚΟΣ   80 CM X  ΥΨΟΣ 60 CM
                           G9  9 X 60 W   220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 310 €

                           ΚΩΔ. 111Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 50 Χ 50 CM  X  ΥΨΟΣ 60 CM
                           G9  15 X 60 W   220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 399 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR
                       
ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ
                           ΚΩΔ. 112
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΓΑ  ΜΗΚΟΣ   80 Χ ΠΛΑΤΟΣ 23  X  ΥΨΟΣ 60 CM
                           G9  6 X 60 W   220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 250 €

                    
                           ΚΩΔ. 112Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  50 Χ 50  X  ΥΨΟΣ 60 CM
                           G9  8 X 60 W   220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 280 €
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ                           ΚΩΔ. 113
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΩΣ   60 Χ   ΥΨΟΣ 1,00 CM
                           G9  8 X 60 W    220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 399 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR

ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ


                           ΚΩΔ. 114
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ    40 Χ 40    ΥΨΟΣ 30 CM
                           G9  4 X 60 W   220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 149 €

                           

                           ΚΩΔ. 114Α
                           ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ    50 Χ 50    ΥΨΟΣ 30 CM
                           G9  8 X 60 W   220 V
                           ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                           ΤΙΜΗ 199 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ASFOUR


ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛ -  ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ

 ΣΑΣ ΤΑ ΦΙΑΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ


                      ΚΩΔ  Π331  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  80 Χ 80 CM
                      ΥΨΟΣ  60 CM
                      G9  16 X 50 W   LED  220V
                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ
                      ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR
                      TIMH  399 €
                      
   
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ


                       ΚΩΔ  Π331  ΜΠΑΡΑ
                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΗΚΟΣ 130 CM X  ΠΛΑΤΟΣ  50 CM
                      ΥΨΟΣ  60 CM
                      G9  18 X 50 W  LED  220V
                      ΑΠΟΧΡΩΣΕΙ ΝΙΚΕΛ
                      ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR
                      TIMH  590  €
                      
   
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ -ΟΞΥΝΤΕ                       

                       ΚΩΔ ΜΠΑΛΑ 80
                    ΤΙΜΗ 490 €                      

                     ΚΩΔ ΜΠΑΛΑ 60
                     ΤΙΜΗ 290 €

                     ΚΩΔ ΜΠΑΛΑ 50
                     ΤΙΜΗ 220 €


                           ΚΩΔ ΜΠΑΡΑ 140
                       ΤΙΜΗ 420 €                      

                           ΚΩΔ ΜΠΑΡΑ 100
                       ΤΙΜΗ 320 €     

                       ΚΩΔ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ    ΜΕ  ΚΟΨΙΜΟ  50
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM  X ΥΨΟΣ 30 CM 
                       G9  12 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 290 €

                       ΚΩΔ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ    ΜΕ  ΚΟΨΙΜΟ  70
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 70 CM  X ΥΨΟΣ 30 CM 
                       G9  20 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 420 €
   
                       ΚΩΔ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ    ΜΕ  ΚΟΨΙΜΟ  100
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 100 CM  X ΥΨΟΣ 30 CM 
                       G9  30 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 720 €


ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR

                            ΚΩΔ ΜΠΑΡΑ 100 CM
                       ΜΗΚΟΣ 100 CM X ΠΛΑΤΟΣ 30 CM  X ΥΨΟΣ 70 CM
                       G9  10 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 390 €

                        ΚΩΔ ΜΠΑΡΑ 140 CM
                       ΜΗΚΟΣ 140 CM X ΠΛΑΤΟΣ 30 CM  X ΥΨΟΣ 70 CM
                       G9  14 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 490 €

                        ΚΩΔ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 50
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50  CM  X ΥΨΟΣ 70 CM
                       G9  9 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 290 €


                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR
                     

                        ΚΩΔ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 40
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 Χ 40  CM  X ΥΨΟΣ 40 CM
                       G9  5 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 190 €
                            

 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR

                       ΚΩΔ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΜΕ ΧΑΝΤΡΑ  40
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40 Χ 40  CM  X ΥΨΟΣ 35 CM
                       G9  5 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 220 €

                       ΚΩΔ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΜΕ ΧΑΝΤΡΑ  50
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50  CM  X ΥΨΟΣ 35 CM
                       G9  9 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 320 € ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR


                       ΚΩΔ ΜΑΚΡΥ   ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙ   60
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 60 Χ 60  CM  X ΥΨΟΣ 160 CM
                       G9  9 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 490 €

                       
                       ΚΩΔ ΜΑΚΡΥ   ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙ   80
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 80 Χ 80  CM  X ΥΨΟΣ 160 CM
                       G9  12 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 690 €

                       ΚΩΔ ΜΑΚΡΥ   ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙ   100
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 100 Χ 100  CM  X ΥΨΟΣ 160 CM 
                       G9  16 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 890 €
                       
 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR


                       ΚΩΔ ΜΑΚΡΥ   ΜΕ  ΗΛΙΟ  50
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50  CM  X ΥΨΟΣ 160 CM 
                       G9  9 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 490 €


                       ΚΩΔ ΜΑΚΡΥ   ΜΕ  ΗΛΙΟ  50
                       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50 Χ 50  CM  X ΥΨΟΣ 70 CM 
                       G9  5 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 290 €


                                                                ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR


                       ΚΩΔ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ    ΜΕ  ΗΛΙΟ  50
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50 CM  X ΥΨΟΣ 20 CM 
                       G9  9 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 290 €

                       ΚΩΔ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ    ΜΕ  ΗΛΙΟ  60
                       ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 60 CM  X ΥΨΟΣ 20 CM 
                       G9  12 X 50W
                       ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
                       TIMH 390 €

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ASFOUR                       PP130
                       3/ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ  189 €
                       6/ ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 289 €
                       8 / ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 390 €
                       12 ΦΩΤΟΣ ΤΙΜΗ 550 €  


    


                            ΚΩΔ
                            ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟ A
                            ΔΙΑMETΡΟΣ 140 CM
                            ΥΨΟΣ 35 CM
                            ΛΑΜΠΕΣ G9  25 X 60W
                            ΥΛΙΚΟ ΙΝΟΞ
                            TIMH 2400 €

                        

 KRYSTAL ASFOUR